top of page

לבטל רישיונות נשק שניתנו על ידי פקידים לא מוסמכים


אילוסטרציה
© Guruxox | Dreamstime.com

מאז פרוץ המלחמה חלה עליה דרמטית במספר המבקשים לקבל רישיון לכלי ירייה פרטי. במקביל תוקנו התבחינים לנשיאת נשק והרחיבו את היקף הזכאים לרישיון נשק פרטי, והמשרד לביטחון לאומי אף יצא בקמפיין נרחב לעידוד ההתחמשות. אולם בעוד שתהליך קבלת הנשק הוקל וזורז במידה רבה, לא בוצע כל שינוי ליצירת מנגנוני פיקוח על מקבלי הנשק. למעשה, המשרד לביטחון לאומי אינו מקיים כל פיקוח, ולו מינימלי, על המחזיקים בכלי נשק פרטיים, אלא רק על נושאי נשק ארגוני. כך למשל אין כל פיקוח על החובה להחזיק נשק פרטי בכספת נסתרת. נוסף על כך, בהליך הרישוי עצמו לא מתבצעת בדיקה מול משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי באשר למצב הנפשי ולמסוכנות הפוטנציאלית של מבקש הרישיון (כגון עבר של אלימות במשפחה).


קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, פנתה בעניין למנהל אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. בפניות ביקשו עו"ד מייסא ארשיד מהקואליציה ועו"ד אן סוצ'יו מהאגודה:

  • לכלול במסגרת הליך הרישוי דרישה מקדימה לאישור משרד הרווחה והביטוח הלאומי, ודרישה להצגת אישור על רכישת כספת תקנית.

  • להקצות בדחיפות משאבים להסדרת נוהל והנחיות ברורות לפיקוח על נשק פרטי, לפרסמן בפומבי, ולקיים פיקוח משמעותי ואפקטיבי על מחזיקי הנשק הפרטי – בין היתר באמצעות מפקחים ובדיקות פתע.

בסוף נובמבר נודע מהתקשורת ומדיון שנערך בוועדה לביקורת המדינה, כי לצורך התמודדות עם הביקוש האדיר לנשק תוגבר אגף כלי הירייה במשרד לביטחון לאומי בעשרות עובדים לא מיומנים שמוונו כ"פקידי רישוי" לאחר הדרכה מזורזת ביותר, ובהם בנות שירות לאומי, עובדי הכנסת וארבעה עובדי לשכתו של השר בן גביר (משרות אמון). ב-30.11.2023 פנתה הקואליציה ליועצת המשפטית לממשלה ולמנהל אגף כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי בדרישה לבטל את רישיונות הנשק שניתנו על ידי פקידים אלה, שמונו בחוסר סמכות ובאופן לא חוקי ופסול, ולבצע את הליך הרישוי באופן מלא מחדש בידי פקידי רישוי מוסמכים של האגף. עוד דרשנו לעצור לאלתר את פעילותם של פקידי הרישוי החדשים עד לבחינת כשירותם לתפקיד וביצוע הכשרה מלאה ומספקת.
קישורים:

אפרת אביבי, הוועדה לביקורת המדינה: לפתוח בחקירה פלילית נגד בן גביר, המקום הכי חם בגיהנום, 30.11.2023Comentários


bottom of page