top of page

פומביות הדיון בבתי המשפט במצב חירום


רחבת בית המשפט המחוזי בירושלים
רחבת בית המשפט המחוזי בירושלים. צילום: התמנון - מידע ציבורי לכל

ב-12.11.2023 פנינו למנהל בתי המשפט בעקבות תלונות שקיבלנו מאזרחים, שביקשו להיות נוכחים בדיונים בבתי המשפט וכניסתם לבניין בית המשפט נמנעה. נאמר להם שבעקבות המצב הביטחוני כל הדיונים מתקיימים בדלתיים סגורות, ושנדרשת החלטה שיפוטית כדי להתיר את כניסתם לדיון.


בפנייה ציין נשיא האגודה, עו"ד דן יקיר, כי לא ברור מי נתן את ההוראה ומה מקור הסמכות לה, וכי למיטב ידיעתנו אין כל סמכות להורות על קיום כלל הדיונים בבתי המשפט בדלתיים סגורות. הוא הדגיש את החשיבות שבכניסת קהל לדיונים במיוחד בעת המלחמה, כאשר הסיקור התקשורתי של הדיונים בבתי המשפט פוחת בצורה משמעותית.


"אנו, כמובן, מודעים לכך שהימים אינם ימים כתיקונם, ולמיטב ידיעתנו רבים מהמאבטחים של משמר בתי המשפט גויסו לשירות מילואים, מה שמקשה על השמירה על הסדר בבתי המשפט", נכתב בפנייה. "יחד עם זאת פומביות הדיון היא זכות חוקתית וחובה לעשות כל מאמץ כדי לשמור עליה גם בעת חירום [...] הפתרון הראוי הוא לא סגירה גורפת של כלל הדיונים בכל בתי המשפט, אלא הגבלה מידתית של מספר הנוכחים בהתאם לכוח האדם המצוי בכל עת נתונה בבית המשפט בו מדובר".


בתשובת הנהלת בתי המשפט נמסר כי ייתכן שהיו מקרים נקודתיים שבהם נמנעה כניסת חלק מהקהל בשל אילוצי אבטחה הנובעים מהמלחמה, אך לא ניתנה הנחיה גורפת להורות על קיום כלל הדיונים בבתי המשפט בדלתיים סגורות.


תשובת הנהלת בתי המשפט, 10.12.2023 (התקבלה ב-26.12.2023)Comments


bottom of page