top of page

לדאוג למיגון בבתי סוהר ובמתקני כליאה


אילוסטרציה
© Rafael Ben Ari | Dreamstime.com

ב-1.11.2023 פנינו לנציבת בתי הסוהר באשר להיעדר מיגון הולם בבתי הסוהר. מהמידע שהגיע לידינו עולה, כי בשעת אזעקות אסירים נותרים בתאיהם למרות שמדובר ברוב המקרים בתאים ובאגפים בלתי ממוגנים – בקומות העליונות של מתקני כליאה; צמודים לקירות חיצוניים; או בעלי חלונות שאי אפשר לסגור.


בפנייה כתבה עו"ד הגר שחטר: "ברור לנו ששב"ס מתמודד בימים אלו עם אתגרים קשים ביותר במישורים רבים וברור לנו שמיגון מתקני כליאה שנבנו לפני עשרות שנים הוא עניין מורכב ביותר. למרות זאת, מכיוון שמדובר בחיי אדם, נדרש כי גם אסירים יזכו למענה הולם לסיכון שבו הם מצויים [...] על המדינה מוטלת האחריות לדאוג לשלום הכלואים, ולוודא כי זכויותיהם מוגנות. כך לעניין בריאות וכבוד, וכך גם לעניין זכותם לחיים. אין זה סביר כי אוכלוסייה המוחזקת על ידי המדינה לא תקבל את ההגנה הבסיסית על חייה".
Comments


bottom of page