top of page

לפתוח בחקירה בעקבות תיעוד התנהגות פסולה ומבזה של חיילים בג'נין


ג'נין
ג'נין, 2011. צילום: Mujaddara, Wikimedia (CC BY-SA 3)

ב-21.12.2023 פנינו לפרקליטה הצבאית הראשית בבקשה לפתוח בחקירה מקיפה של פעילות הכוחות הצבאיים בג'נין בשבוע שבין 15-10 בדצמבר 2023. תיעוד רב שהופץ ברשתות החברתיות מלמד על התנהלות פסולה של החיילים, על ביזוי התושבים המוגנים ועל פגיעה ברכושם. כך למשל, חיילי מילואים נכסנו למסגד בג'נין והשתמשו בציוד המואזין להשמעת שירי חנוכה, תפילת "שמע ישראל" ואיומים כלפי התושבים. בחלק מהמקרים תיעדו הכוחות את היחס לעצורים: חיילים יושבים בבית, אוכלים חטיפים ומעשנים נרגילה, כשמולם עצורים כפותים עם עיניים מכוסות; עצורים מובלים באופן משפיל עם הנפת דגל; וצילום עצורים בעירום חלקי.


בפנייה ציינה עו"ד רוני פלי כי ריבוי האירועים וחומרתם מטילים צל כבד על פעילות הכוחות בג'נין. "התנהלות זו של הכוחות מלמדת על תחושה של חסינות מוחלטת להתנהגות עבריינית, וכי הם אינם חוששים שינקטו כלפיהם הליכים כלשהם בתגובה לה", נכתב בפנייה. "זוהי תוצאתה של מדיניות גורפת ועקבית של העלמת עין מהתנהלות שלא כדין של כוחות בשטח, אשר מהווה גיבוי בפועל להתנהלות מעין זו [...] תיעוד ההפרות ופרסומן על ידי החיילים עצמם במדיה החברתית מעידים שהתנהלות זו של הכוחות היתה מכוונת, והיא נועדה להשפיל ולבזות. אך יותר מכל, הפרסום וההתרברבות מעידים על ביטחון מלא של הכוחות בכך שהם לא יינזקו מהתנהלות כזו, כי הם רואים בה התנהלות לגיטימית ואפילו ירוויחו מהפרסום אהדה ציבורית".


בפנייתנו ביקשנו לערוך בדיקה מקיפה של הפעולה בג'נין ולנקוט צעדים משמעותיים נגד המעורבים בהם. ביקשנו לבחון את התנהלותם של מפקדי הכוח ולברר מדוע לא עצרו את ההתנהלות, האם עודדו אותה ומדוע לא דיווחו על חיילים שפעלו שלא כדין, ולבחון אם התרבות בקרב היחידות שביצעו את המעשים המתוארים מעודדת את החיילים להפרת חוק סדרתית. באירועים החמורים – מקרי המוות, השפלת העצורים, ביזוי המסגדים והביזה – טענו שאין להסתפק בדין משמעתי, ויש לפתוח בחקירה פלילית ולמצות את הדין עם האחראים להם.bottom of page