top of page

לקבוע בכללי האתיקה למתווכי נדל"ן שהפליה בתיווך תיחשב לעבירה משמעתית


ב-6.2.2024 שלחנו למשרד המשפטים התייחסות לטיוטת תקנות העוסקות בקביעת כללי אתיקה למתווכי נדל"ן. זהו מקצוע שהוסדר בחקיקה, דורש רישוי, ויש עליו רגולציה הדוקה של המדינה, כולל ועדת משמעת, וזוהי הפעם הראשונה שייקבעו לו כללי אתיקה. בטיוטת התקנות המוצעת אין על התייחסות לחובתם של מתווכי נדל"ן לנהוג בשוויון וללא אפליה בעת תיווך דירות למגורים.


שוק המגורים בישראל רווי בגילויי גזענות ובפרקטיקות של הפליה, בעיקרה הפליה סמויה. האגודה לזכויות האזרח עוסקת בתחום ההפליה בדיור שנים רבות, ומקבלת תלונות מחברי קבוצות מיעוט שנתקלים בסירוב או בהתחמקות כשהם מבקשים לרכוש או לשכור דירות, על אף שהן מפורסמות לציבור באתרים השונים. ברוב המקרים של הפליה בידי חברות בנייה שבהם טיפלה האגודה, מי שביצע את ההפליה בפועל אלו סוכני מכירות, שחלקם מתווכים במקצועם


בהערות טען עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות באגודה, כי יש לקבוע בכללי האתיקה שהפליה בתיווך דירה למגורים תיחשב לעבירה משמעתית. כמו כן יש לקבוע כי מתווך המקבל הנחייה ממי ששכר את שירותיו להימנע מלהציע את הדירה לרוכש או שוכר מטעמים מפלים, מחויב לסרב לתת לו את השירות. הוא הדגיש שחובתה של המדינה להגן על הזכות לשוויון מחייבת אותה לפעול באופן פרואקטיבי להגן על הציבור מתופעות של אפליה. לכן עליה לקבוע כללים האוסרים על הפליה, במיוחד כאשר מדובר במקצוע ברישיון מהמדינה שהמדינה מפקחת עליו.Comments


bottom of page