top of page

דמוקרטיה, בסבירות גבוהה

חברות וחברים יקרים,


ערב משמעותי עבר אתמול על אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל שיצאו בשנה החולפת להילחם על הדמוקרטיה בישראל בצמתים, בכבישים ובכיכרות. אמש בג"ץ ניצב איתן מול הניסיון לרמוס זכויות אדם של כל אזרח ואזרחית בישראל ולמנוע ביקורת שיפוטית על החלטות שלטוניות של הממשלה והשרים שהן בלתי סבירות באופן קיצוני ורומסות זכויות אדם.


זהו פסק דין תקדימי והיסטורי, שלא רק מבטל את החוק בעניין עילת הסבירות אלא קובע ברוב גדול ומוצק שיש סמכות לבית המשפט העליון לפסול חוקי יסוד שפוגעים בשלטון החוק, בליבת זכויות האדם, בהפרדת הרשויות, בעצמאות השופטים ובבחירות השוות והחופשיות. זוהי פסיקה קריטית להגנה על זכויות אדם ועל המשטר הדמוקרטי הרעוע והמאוים.


אנחנו גאים במאבק שלנו נגד ביטול עילת הסבירות, מאבק שהובלנו גם באמצעות ייצוגם של 37 ארגוני זכויות אדם נוספים בישראל בעתירה שהתקבלה אמש בבג"ץ.


ניצוץ נוסף של תקווה לבנייה מחדש של המערכת הדמוקרטית בישראל, ניצת אמש גם כאשר היועצת המשפטית לממשלה קיבלה את עמדתנו וקבעה כי התערבותו של בן גביר בעבודת המשטרה בתקופה האחרונה בכל מה שנוגע לקיום הפגנות ולפיזורן מהווה חריגה מסמכותו וניסיון השפעה פסול. כעת נותר לבית המשפט לקבל את הבקשה שלנו לצו הביניים, לעצור את ההתערבות המסוכנת של בן גביר בעבודת המשטרה בתחום הרגיש של אישור הפגנות ולמנוע את התדרדרות המשטרה לעבר פוליטיזציה מוחלטת.


אנחנו נחושים להמשיך ולעמוד נגד כל ניסיון לפגוע בעצמאות בית המשפט, נגד הניסיונות להכניס שיקולים פוליטיים לעבודת המשטרה ונגד הניסיונות לצמצם את חופש הביטוי והמחאה.


אך לא די בכך, אנחנו גם יודעים כי ההפיכה המשטרית ממשיכה להתרחש במגוון דרכים ותחומים: בהמשך הסיפוח בשטחים, בפגיעה בחברה הערבית, בפוליטיזציה של השירות הציבורי ועוד. כל אלו הם חלק מההפיכה האנטי-דמוקרטית, ובכולם אנחנו נאבקים בנחישות וללא פחד. הצטרפו אלינו למאבק המשותף, כי אין דמוקרטיה בלי זכויות אדם.


שלכם ושלכן,


נועה סתת

מנכ"לית


Comments


bottom of page