top of page

החרמת שלטים נגד המלחמה על ידי המשטרה בהפגנות

ב-11.4.2024 עתרנו לבג"ץ יחד עם שתי מפגינות נגד המלחמה, בדרישה להורות למשטרה לאפשר למפגינות ולמפגינים לשאת שלטים נגד המלחמה בעזה ובהם סיסמאות נגד הרג אזרחים בעזה, או כאלה המאשימים את מדינת ישראל, או גורמים בה או מטעמה, בביצוע פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות בעזה (לרבות רצח עם), או בכל נוסח דומה אחר.


העתירה הוגשה לאחר שבשורה ארוכה של הפגנות ומשמרות מחאה שהתקיימו ברחבי הארץ בחודשים האחרונים המשטרה מנעה בשיטתיות מהמפגינים הנפת שלטים וקיום מחאה. ההתנכלות למפגינים כללה חטיפה אלימה של השלטים בידי השוטרים, קריעתם לגזרים, עימות עם המפגינים המחזיקים שלטים או קוראים סיסמאות, פיזור המחאה אך ורק בשל המסרים שהמפגינים נושאים או מבטאים, ואף ביצוע מעצרים.


שוטר קורע שלט
שוטר קורע שלט בהפגנה בתל אביב. צילום: איתי רון

בעתירה נטען כי בהנפת השלטים אין משום עבירה פלילית של תמיכה באויב בשעת מלחמה, הזדהות עם ארגון טרור וכיו"ב, והחשש שמא מסרים מסוג זה יפגעו ברגשות הציבור אינו מספיק כדי להגבילם. לפיכך למשטרה אין סמכות לאסור על הצגתם ולהחרימם. "ביטויים קשים לעיכול, נוקבים ומקוממים מוגנים גם הם תחת הזכות לחופש הביטוי והמשטרה נדרשת לא רק למנוע פגיעה בהם אלא להגן עליהם מפני מי שעלולים לנסות להשתיקם", נכתב בעתירה.בג"ץ 3139/24 נ"נ נ' מפכ"ל המשטרה

עו"ד: אן סוצ'יו


העתירה, 11.4.2024העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל


Comments


bottom of page