top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 2.12.2018

סינון תכנים באינטרנט; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; שקיפות בפעילותו של המשרד לנושאים אסטרטגיים; התעמרות בעבודה: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

סינון תכנים באינטרנט

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016 ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה | יום שני 3.12.2018 בשעה 9:30 | הכנה לקריאה ראשונה

הצעת החוק מבקשת לקבוע כברירת מחדל חובה של ספקיות האינטרנט לחסום גישה לאתרי פורנו והימורים. גולש שירצה להסיר את החסימה יצטרך להגיש בקשה מיוחדת. עמדת האגודה לזכויות האזרח: אין חולק על כך שלצד ההיבטים החיוביים של האינטרנט, התרבו גם תופעות שליליות כמו בריונות רשת (cyber bullying) וחשיפה לתכנים פוגעניים. אבל ההתמודדות עם חשיפה לתכנים פוגעניים צריכה להיעשות בתבונה, באמצעים שיפחיתו בצורה מיטבית את החשיפה לתכנים מזיקים תוך פגיעה מינימלית בחופש הביטוי ובזכות הגישה למידע באינטרנט. הצעת החוק מחטיאה את שתי המטרות הללו.

כבר היום, ספקיות האינטרנט מחויבות בחוק להזהיר כל מנוי מפני האפשרות שהוא או ילדיו ייחשפו לתכנים מזיקים, ולהציע לו שירותי סינון ללא עלות נוספת. התקנת "שִיבֵּר" מרכזי, שיסנן כברירת מחדל את תעבורת האינטרנט, איננה יעילה וגם מסוכנת מאוד.

  • קל מאוד לעקוף את החסימות, ודווקא ילדים ובני נוער ידעו לפני כולם כיצד לעשות זאת.

  • ההגנה מפני תכנים מזיקים תלויה בראש וראשונה בהורים. מנגנון סינון מרכזי יוצר אשליה שהילדים בטוחים למרות שהם ממשיכים להיות חשופים לתכנים מזיקים באתרי פורנו ובאתרים רבים אחרים.

  • חסימה מרכזית עלולה להאט את קצב הגלישה של כל הגולשים.

  • קשה מאוד ליצור מנגנון טכנולוגי שיחסום רק אתרי פורנו בלי לחסום גם אתרים עם צילומים אמנותיים, הסברה מינית, בריאות מינית וכו'.

  • פגיעה בפרטיות – תיווצר "רשימה שחורה" של כל מי שביקש להסיר את החסימה.

  • ההגדרה של פורנוגרפיה היא עמומה, ולא ברור מי יקבע אילו תכנים אמורים להיחסם. ההצעה של יוזמי החקיקה - למנות וועדה שתחליט אילו תכנים ייחסמו – היא מסוכנת.

  • חופש ביטוי ומדרון חלקלק – מהלך חסר תקדים של התערבות מדינתית לסינון אתרים עלולה להתרחב בעתיד לסוגים אחרים של תכנים.

הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 3.12.2018 בשעה 10:00, יום שלישי 4.12.2018 בשעה 10:30, יום רביעי 5.12.2018 בשעה 9:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת החוק עוסקת בהסדרת עבודתן של חברות הגבייה הפרטיות הגובות חובות עבור הרשויות המקומיות.

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להפרטת הסמכות לגבות חובות, במיוחד נוכח הסמכויות הדרקוניות הנתונות בידי הרשויות המקומיות לגבייה מנהלית (שלא באמצעות הליך שיפוטי). הניסיון מלמד כי ההפרטה של הגבייה ברשויות המקומיות הובילה במהלך השנים לפגיעה חמורה בזכויות אדם. ראוי היה כי הצעת החוק תבטל את אפשרות ההפרטה של מערך הגבייה העירוני, או לכל הפחות תגביל אותה באופן משמעותי. בפועל, הצעת החוק מעניקה הכשר חוקי להפרטה הקיימת מבלי לקבוע מגבלות מספקות ופיקוח ראוי. להרחבה

העמדה הנ"ל מתייחסת לנוסח מוקדם יותר של הצעת החוק. לקראת הדיונים השבוע פרסם היועץ המשפטי של הועדה נוסח מוצע, שכולל את רוב ההערות שלנו.

שקיפות בפעילותו של המשרד לנושאים אסטרטגיים

שקיפות בפעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה - דיון מעקב הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום שני 3.12.2018 בשעה 11:00 | דיון

עמדת האגודה: לפני כמה שנים הוקם משרד ממשלתי חדש – המשרד לעניינים אסטרטגיים, אשר השר ארדן ממונה עליו. במשרד זה מקודמת, בין השאר, פעילות שעניינה הסברה ומאבק במי שהממשלה מגדירה אותו כפועל נגד המדינה. המשרד פועל באמצעות ובשיתוף פעולה עם גורמים שונים בחו"ל, למשל כדי לאתר תומכי BDS.

פעילות המשרד, דרכי פעילותו, הגורמים שאיתם הוא עובד בארץ ובחו"ל, הרשימות שהוא מכין והקריטריונים על פיהם עובד, וכן תקציב המשרד – כל אלה חסויים ולא מתפרסמים לציבור. כתוצאה מעבודת המשרד עשויה, למשל, להיאסר כניסתו של אדם לישראל, או עשוי להיגרם עיכוב של פעיל ישראלי בגבול, כאשר ההאשמה כלפיהם לא ברורה, במה שנראה כפעילות הפחדה והרתעה. בדיון צפויה דרישה לפרסום ושקיפות של פעילות המשרד.

התעמרות בעבודה

הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 3.12.2018 בשעה 11:00 | הכנה לקריאה ראשונה

הצעת החוק מבקשת לעגן את המושג "התעמרות בעבודה" בחוק הישראלי, ולתת כלים למי שנפגע מהתעמרות במקום העבודה לפעול נגדה.

עמדת האגודה: אנו תומכים בהצעת חוק חשובה זאת. התעמרות בעבודה קיימת בכל סוג של מקום עבודה: בחברות מסחריות, בעסקים פרטיים ובשירות המדינה. מחקרים מלמדים כי התעמרות בעבודה פוגעת קשות בקורבן ההתעמרות, ואף מעידים על קשר ישיר בין סביבת עבודה מזיקה לפגיעה בתא המשפחתי.

הדין הישראלי הכיר זה מכבר בעילה של איסור התעמרות בעבודה ובזכותו של העובד הנפגע לקבל פיצויים. אולם אין עקביות בפסיקת בתי הדין, ואין ודאות באשר לרכיבי העבירה. מבחינה זו נוצר צורך בשוק העבודה בישראל להסדיר את העוולה, את רכיביה ואת הפיצויים המגיעים בגינה ולייצר ודאות. להרחבה


Comments


bottom of page