top of page

לפנות את התחנה המרכזית בתל אביב

תושבות ותושבי שכונות נווה שאנן ושפירא בדרום תל-אביב עתרו לבג"ץ, יחד עם תנועת אחותי, האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום, בעניין התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. העותרות והעותרים דרשו שבית המשפט יורה לשר האוצר, לשר הפנים ולעיריית תל אביב לפעול למימוש התוכנית לפינוי התחנה המרכזית החדשה בתוך פרק זמן סביר.

בעתירה נטען כי התחנה מהווה פגיעה סביבתית ותעבורתית קשה. נוסף על כך, מבנה התחנה, שחלקים רבים בו נטושים, וסביבתו הקרובה, הפכו לבסיס לסחר בסמים, עבריינות וסחר בנשים, שמהווים פגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם של תושבות ותושבי השכונה והשכונות הסמוכות בדרום תל אביב. בעתירה נחשף כי התחנה, שנפתחה לציבור לפני 25 שנה, פועלת ללא רישיון למתקן תחבורתי, כפי שקובעת פקודת התעבורה.

העתירה נמחקה בהמלצת בית המשפט לאחר שנחתם הסכם חדש, שקיצר את משך ההתקשרות בין משרד התחבורה לחברת התחנה המרכזית להפעלת התחנה.

בג"ץ 5878/18 שולה קשת נ' שר התחבורה

עו"ד: גיל גן-מור, משכית בנדל

העתירה, 8.8.2018

תגובת המדינה לבקשה למתן צו ביניים, ספטמבר 2018

תגובת עיריית תל אביב לבקשה למתן צו ביניים, ספטמבר 2018

תגובת עיריית חולון לבקשה למתן צו ביניים, ספטמבר 2018

תגובה מקדמית מטעם המדינה, דצמבר 2018

תגובה מטעם העותרים, מרץ 2019

הודעות לעיתונות:

קוצר ההסכם להפעלת התחנה המרכזית בתל אביב, נובמבר 2019

עתרנו: לפנות את התחנה המרכזית בתל אביב, אוגוסט 2018

קישורים:

גיא נרדי, העליון מחק את עתירת תושבי דרום ת"א לפינוי התחנה המרכזית החדשה, גלובס, 11.11.2019


bottom of page