top of page

לפנות את התחנה המרכזית בתל אביב

תושבות ותושבי שכונות נווה שאנן ושפירא בדרום תל-אביב עתרו לבג"ץ, יחד עם תנועת אחותי, האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום, בעניין התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. העותרות והעותרים דרשו שבית המשפט יורה לשר האוצר, לשר הפנים ולעיריית תל אביב לפעול למימוש התוכנית לפינוי התחנה המרכזית החדשה בתוך פרק זמן סביר.

בעתירה נטען כי התחנה מהווה פגיעה סביבתית ותעבורתית קשה. נוסף על כך, מבנה התחנה, שחלקים רבים בו נטושים, וסביבתו הקרובה, הפכו לבסיס לסחר בסמים, עבריינות וסחר בנשים, שמהווים פגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם של תושבות ותושבי השכונה והשכונות הסמוכות בדרום תל אביב. בעתירה נחשף כי התחנה, שנפתחה לציבור לפני 25 שנה, פועלת ללא רישיון למתקן תחבורתי, כפי שקובעת פקודת התעבורה.

העתירה נמחקה בהמלצת בית המשפט לאחר שנחתם הסכם חדש, שקיצר את משך ההתקשרות בין משרד התחבורה לחברת התחנה המרכזית להפעלת התחנה.

בג"ץ 5878/18 שולה קשת נ' שר התחבורה

עו"ד: גיל גן-מור, משכית בנדל

העתירה, 8.8.2018

הודעות לעיתונות:

קישורים:


Comments


bottom of page