top of page

תביעה משתיקה של לשכת עורכי הדין נגד עיתונאית

לשכת עורכי הדין והועמד בראשה, עו"ד אפי נווה, הגישו תביעת לשון הרע נגד העיתונאית שרון שפורר, לאחר שזו פרסמה עליה כתבות ביקורתיות. האגודה לזכויות האזרח פנתה לבית המשפט בבקשה להצטרף לדיון כ"ידידת בית המשפט".

בבקשה הזהירה האגודה שמדובר בתביעה משתיקה שפוגעת בחופש הביטוי ומסכנת את העיתונות החוקרת בישראל. תביעה משתיקה היא תביעת לשון הרע או איום בתביעה בתגובה לפרסום בעניין ציבורי, שכוונתה או תוצאתה היא השתקה של ביקורת. מעבר לפגיעה במבקר המסוים, תביעה משתיקה גם מרתיעה אחרים מלהשתתף בשיח הציבורי מחשש שייתבעו.

עו"ד אפי נווה ולשכת עורכי הדין טענו שלא מדובר בתביעת השתקה, מכיוון שאין פערי כוחות בינם לבין שפורר. תשובתם של נווה והלשכה לבקשת האגודה להצטרף להליך הייתה תוקפנית ומלאה בהשמצות חסרות שחר.

בהוראת בית המשפט הגבנו לתגובתם של התובעים. בתגובה לטענה על היעדר פערי כוחות הזכרנו בין היתר את התוכנית "עובדה" על פועלו של נווה בוועדה לבחירת שופטים. בתגובה לטענה שהאגודה מייצגת "אינטרס", ציטטנו מהספרות המחקרית ש"'שיאנית' מגישת בקשות ההצטרפות לבית משפט היא לשכת עורכי הדין", בדרך כלל כדי להגן על אינטרסים גילדאיים של עורכי הדין. לבסוף עמדנו על ההשמצות המופרכות שהטיחו התובעים באגודה - דברים שעולים כדי לשון הרע ועבירה אתית.


בסופו של דבר דחה בית משפט השלום את התביעה.

ת"א 71274-01-17 לשכת עורכי הדין בישראל נ' שרון שפורר

עו"ד: אבנר פינצ'וק

בקשה להצטרף לדיון כ"ידידת בית המשפט", 28.6.2017

תשובת התובעים לבקשת האגודה להצטרף לדיון כ"ידידת" בית המשפט, אוגוסט 2018

תשובת האגודה לתשובת התובעים בעניין צירוף האגודה, ספטמבר 2018

פוסטים קשורים:

האגודה מתייצבת לצד שרון שפורר בתביעת הדיבה של לשכת עורכי הדין, יוני 2017

קישורים:


ביני אשכנזי, שרון שפורר ניצחה את אפי נוה: בית המשפט דחה את תביעת לשכת עורכי הדין, דה-מרקר, 11.9.2019

דוח האגודה "משתיק קול" על תביעות משתיקות

הבקשה נכתבה בסיוע המתמחה ארז וול

bottom of page