top of page

מצביעים – הזכויות שלנו תלויות בזה


מצביעים - הזכויות שלנו תלויות בזה!

לקראת הבחירות המקומיות באוקטובר 2018 יצרה האגודה לזכויות האזרח קמפיין תחת הכותרת "מצביעים – הזכויות שלנו תלויות בזה". מטרת הקמפיין הייתה להבהיר את כוחן הגדול של הרשויות המקומיות להשפיע על סוגיות של זכויות אדם, ולעודד אנשים לצאת ולהצביע. במסגרת הקמפיין הקמנו אתר אינטרנט ייעודי שהתרכז בחמישה נושאים של זכויות אדם, כשכל נושא מוצג באמצעות סרטון, ופרסמנו דוח על הרשות המקומית כזירה של זכויות אדם. הקמפיין הופץ ברשתות החברתיות ובניוזלטר.


Comments


bottom of page