top of page

בלי תרבות אין נאמנות - לדמוקרטיה


הצעת "חוק נאמנות בתרבות", שיזמה שרת התרבות מירי רגב וקידמה הממשלה, ביקשה להעניק לשרת התרבות (כלומר לדרג הפוליטי) סמכות לשלול תקציבים ממוסדות תרבות בהתאם לקריטריונים אידיאולוגיים ועמומים. במקביל לפעילותנו המשפטית נגד יוזמות השרה רגב לפגיעה בחופש הביטוי האמנותי, ניהלה האגודה לזכויות האזרח קמפיין ציבורי, שבו ביקשנו להעלות את המודעות לפגיעה החמורה בחופש הביטוי האמנותי הגלומה בהצעת חוק זו. הפקנו סרטון, פרסמנו ניוזלטרים ופוסטים ברשתות החברתיות, וקראנו לציבור להצטרף להפגנה נגד הצעת החוק.


Comentários


bottom of page