top of page

זה לא עסק! – בוחרים רפואה ציבורית


10 הצעדים להצלת הזכות לבריאות

במקביל לדיוניה של ועדת גרמן על עתיד הרפואה הציבורית, הובילו האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם החל מפברואר 2014 קמפיין שנועד להשפיע על החלטות הוועדה. בקמפיין הוצע המתווה "בלי הבדל בין עשיר לעני", הכולל 10 צעדים מקיפים וישימים לחיזוק הנגישות והשוויוניות של מערכת הבריאות, וחלופה למודל השר"פ הבעייתי. הקמפיין כלל בין היתר הפגנה, הפצה של המתווה, פוסטים ברשתות החברתיות, הפצת ציטוטים של בכירי המערכת הרפואית התומכים ברפואה ציבורית ומתנגדים לשר"פ, והחתמה של כ-700 אנשים ועוד עשרות בעלי תפקידים על גילוי דעת.

Comments


bottom of page