top of page

אכיפת חוקי החניה באמצעות מצלמות מעקב

ב-9.1.2019 הגישה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לדיון בעניין אכיפת חוקי החניה בתל אביב באמצעות מצלמות מעקב.

בפסק דין מיום 7.10.2018 זיכה בית המשפט לעניינים מקומיים נאשם בעבירת חניה, לאחר שפסל את הראיה המרכזית בתיק - תמונה שנקלטה במערכת המעקב המצולם של העירייה. בית המשפט קבע כי השימוש במצלמות המעקב פוגע בזכות היסוד לפרטיות פגיעה של ממש, בהיעדר חוק שמסמיך את העירייה לעשות זאת.

עיריית תל אביב הגישה ערעור על הזיכוי וטענה שהפגיעה בפרטיות היא זניחה, ככל שבכלל קיימת, וכין אין הבדל בין פקח שרושם דוחות חניה בעזרת מסופון לבין המצלמות שמשמשות לאכיפה מרחוק. עוד טענה העירייה ששימוש במצלמות הוא "כלי עזר" לביצוע סמכותה לפעול נגד עבירות חניה.

בבקשה שהגשנו לבית המשפט פרשנו את מגוון ההיבטים של הפגיעה בפרטיות עקב השימוש במצלמות המעקב. מדובר במערכת טכנולוגית שכוללת בין היתר מעקב מחדר בקרה, אגירת מידע אישי, "ניתוח וידאו", ו"שילוב סרטי וידאו ובינה מלאכותית". טענו כי פגיעה שיטתית ומערכתית בזכות היסוד לפרטיות מותנית בחקיקה, שמאפשרת דיון ציבורי ודמוקרטי קודם שמאפשרים לרשות להפעיל סמכויות פוגעניות. הוויתור על חקיקה הוביל בהכרח לתוצאה, שהפגיעה בפרטיות לא נדונה בכנסת, אפילו לא במועצת העירייה – ומי שהחליטו עליה הם כמה פקידי ציבור.

התייחסנו לכך שמצלמות החנייה הן רק קצה קרחון לתופעה מסוכנת ואדירת ממדים: רשויות שלטון יוזמות פרויקטים טכנולוגיים חדשים שהולכים ושוחקים את מה שעוד נותר מהזכות לפרטיות, ללא סמכות חוקית. הן בונות חברת מעקב בשיטה של "חומה ומגדל" וקובעות "עובדות בשטח". אט אט הן מרגילות אותנו לחשיפה, ולאחר מכן פונות לטכנולוגיה אחרת שתעמיק את הפגיעה בפרטיות. באופן זה גם נוצר "דין" חדש, תוך הפרה של מושכלות יסוד בחברה דמוקרטית.

עפמ"ק 50075-11-18 מדינת ישראל – עיריית תל-אביב יפו נ' ד.מ.

עו"ד: אבנר פינצ'וק

קישורים:

בג"ץ 867/15 אור הכהן נ' משרד הפנים – עמדת האגודה בעניין רישות מגרשי חנייה עירוניים במצלמות אבטחה (ידיד בית משפט)

הבקשה נכתבה בסיוע המתמחה רעות שאער

Comments


bottom of page