top of page

פארקים ציבוריים - בקרוב לעשירים בלבד?


שר הפנים אריה דרעי מקדם תקנות שיאפשרו לרשויות מקומיות לגבות דמי כניסה לגנים עירוניים. החשש הוא שתקנות אלה יובילו לאפליה ולפגיעה בקבוצות מיעוט ובאוכלוסיות חלשות, ובפרט בערבים, בחרדים ובעניים.

כבר 12 שנים שהחוק אוסר באופן גורף על רשויות מקומיות לגבות כסף בכניסה לפארקים וגינות הפתוחים לכלל הציבור. בכך הוא בולם ניסיונות של רשויות מקומיות להדיר אוכלוסייה "לא רצויה", ולהסוות זאת בשיקולים ניטרליים כביכול. זה חשוב במיוחד באזורים שבהם רשויות מבוססות גובלות ברשויות עניות יותר, ועוד יותר כאשר מדובר בישובים המאופיינים בקבוצות אוכלוסייה שונות – חילונים וחרדים, יהודים וערבים וכדומה.

מנהל היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון באגודה לזכויות האזרח, עו"ד גיל גן-מור, פנה ליועץ המשפטי של משרד הפנים בבקשה שלא לקדם את התקנות. "אמנם התקנות מתירות לגבות תשלום רק כאשר יש בעיר פארק אחר הנגיש ללא עלות", מסביר עו"ד גן-מור, "אך הדבר עלול להוביל להיווצרות פארק לעשירים, מושקע ומטופח, לצד פארק לעניים, מוזנח ועלוב. פארקים ציבוריים הם לא רק מקום בילוי אלא גם מקום למפגש של כל שכבות האוכלוסייה. הפרדה על רקע מעמד כלכלי מעבירה מסר של נחיתות והשפלה".

עדכון: באוגוסט פורסם כי שר הפנים הודיע שלא יתיר לרשויות מקומיות לגבות כסף בכניסה לפארקים ציבוריים.

קישורים:

עו"ד גיל גן-מור ב"תוכנית חיסכון", ‎ 12.5.2019 ,mako

Comentarios


bottom of page