top of page

לא לתת לרחובות בסילוואן שמות יהודיים


אילוסטרציה - סמטה בסילואן

ב-18.8.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח בשמם של 27 תושבי סילוואן נגד מועצת עיריית ירושלים והעירייה עצמה, בדרישה לבטל את החלטתן לתת שמות יהודיים, ובפרט של רבנים יהודיים, לסמטאות בבטן אל הווא, שכונה בסילוואן. בבטן אל הווא מתגוררות מאות משפחות פלסטיניות, ורק מספר מועט של יהודים.

מועצת העירייה החליטה לאשר את השמות למרות שהוועדה המקצועית המייעצת לוועדת השמות בעירייה קבעה כי "לא ראוי לקרוא לרחובות בשמות יהודים ורבנים בשכונות המיושבות ברובן המכריע בתושבים ערבים. הדבר יוצר מתיחות מיותרת ומעבר לכך לא ישמש את הדיירים ולכן המטרה לא מושגת". הוועדה המליצה לקרוא לרחובות בשמות ניטרליים, ש"כל האוכלוסיות יוכלו לחיות עם כך בשלום", אך ועדת השמות התעלמה מההמלצה. ההחלטה על השמות החדשים התקבלה למרות שלשתיים מהסמטאות כבר יש שם רשמי.

בעתירה נטען כי ההחלטה התקבלה בסתירה להוראות בפקודת העיריות, שמחייבות פרסום ושיתוף הציבור לפני שינוי כזה במרחב הציבורי. ההחלטה התבצעה גם בסתירה להוראות הנוהל העירוני העוסק בהנצחה, שמבנה את שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות בעניין, וקובע איזונים שנועדו להתגבר על ההטיות והנטיות הפוליטיות של חברי המועצה. עוד נטען כי החלטת העירייה לא התבססה כנדרש על תשתית עובדתית מוצקה. עוד ציינו בעתירה כי בחירתה של העירייה בשמות של רבנים יהודיים לסמטאות המאוכלסות בצפיפות בפלסטינים מעוררת חשש כבד שמדובר בניסיון מודע ומכוון למחוק את זהותם ואת תרבותם של הפלסטינים מהמרחב הציבורי ומהנוף העירוני.

בעקבות הגשת העתירה הודיעה העירייה על ביטול החלטתה לתת שמות יהודים לסמטאות בסילוואן, והעתירה נמחקה.

עת"מ 39025-08-19 רג'בי נ' מועצת עיריית ירושלים

עו"ד: טל חסין

העתירה, אוגוסט 2019

קישורים:

מאיה הורודניצ'אנו, עיריית ירושלים לא תקרא לרחובות בסילוואן על שם רבנים: "טוב שהתעשתו", וואלה, 7.2.2020

מאיה הורודניצ'אנו, "להעלים מהנוף": תושבי סילוואן נגד קריאה לרחובות על שם רבנים, וואלה, 19.8.2019

אילת כהנא, העירייה החליטה להעניק שמות יהודיים, האגודה לזכויות האזרח עתרה לביהמ"ש, ערוץ 20, 19.8.2019

פניית האגודה לזכויות האזרח לראש עיריית ירושלים, 26.6.2019 (לפני הגשת העתירה)

שלומי הלר, הסערה: עיריית ירושלים אישרה – שמות רבנים לרחובות בסילוואן, כל העיר, 17.6.2019

העתירה נכתבה בסיוע עובד השטח מוהנד ענאתי והמתמחה סשה חזן

bottom of page