top of page

חוזר מנכ"ל משרד החינוך שגוי ומטעה


על רקע ההתבטאות האחרונה של שר החינוך רפי פרץ בעד טיפולי המרה לבני ובנות נוער להט"בים, פנינו היום (14.7.2019) בשלישית למנכ"ל משרד החינוך, בדרישה לשנות את חוזר המנכ"ל העוסק בפגיעה מינית בין תלמידים. החוזר קובע, כי יחסי מין אנאליים ואוראלים בין תלמידים הם עבירה פלילית, אף אם הם מתבצעים בהסכמה.

לפני שנתיים כבר התרענו בפני משרד החינוך כי החוזר שגוי ומטעה, שכן כבר בשנת 2000 תוקן חוק העונשין והסיר מרשימת העבירות הפליליות דפוס זה של יחסי מין, כאשר הוא מתבצע בהסכמה, ללא ניצול וללא יחסי מרות ותלות. למרות זאת, החוזר לא תוקן, וממשיך להתפרסם באתר המשרד ובחוזרים נוספים המפנים אליו.

במכתב שנשלח היום מדגישה עו"ד טל חסין כי לנוכח התבטאותו של שר החינוך, יש חשש שמנהלים, יועצות ומורים שמחזיקים בדעות דומות לשלו יפעלו בהתאם להוראות החוזר וידווחו לרשויות הרווחה ולמשטרה על תלמידים שמקיימים דפוס זה של יחסי מין, בניסיון "לתקנם" ו"להחזירם למוטב". בכך טמון נזק אדיר לבני נוער בכלל, ולתלמידים מקהילת הלהט"ב בפרט.

Comments


bottom of page