top of page

עיכוב הסעות תלמידים במחסום מחנה פליטים שועפט


מחסום מחנה פליטים שועפט

ב-20.2.2019 פנינו למפקד מחוז ירושלים במשטרה ולמפקד מג"ב עוטף ירושלים בעניין מעבר של הסעות תלמידים במחסום מחנה פליטים שועפאט בשעות הבוקר. עמדת הבידוק הביטחוני הצדדית בנתיב התחבורה הציבורית במחסום לא הייתה מאוישת, ולכן בדיקות האוטובוסים התבצעו על המסלול עצמו, והנתיב נחסם לתנועה. חסימת הנתיב עיכבה את מעברן של הסעות התלמידים, שיש להם קדימות בתור לפי התחייבות המשיבים בבג"ץ, והתלמידים איחרו לבתי הספר מדי בוקר. בשל הפקקים גם תושבים רבים התעכבו מדי בוקר ולא הצליחו להגיע אל עבודתם ועסקיהם בזמן.

ב-28.2.219 השיבו לנו ממחוז ירושלים במשטרה כי אכן יש התחייבות לתת קדימות להסעות תלמידים במחסום. יחד עם זאת, נכתב בתשובה, "בדיוני העתירה לבג"ץ, בתגובות המדינה, בהתחייבויותיה או בפסק הדין, לא היתה התייחסות למספר עמדות הבידוק שתופעלנה בנת"צ". נמסר כי פתיחת עמדת הבידוק הצדדית היא "יוזמה מקומית של הגורמים האמונים על המעבר", ועל כן היקף הפעלתה נתון אך ורק לשיקול דעתה של המשטרה.

לקראת פתיחת שנת הלימודים פנתה עו"ד עביר ג'ובראן-דכוור, מנהלת המחלקה לזכויות האדם בשטחים הכבושים באגודה, אל מחוז ירושלים במשטרה בשנית. בפנייה ביקשנו שלקראת פתיחת שנת הלימודים תבטיח המשטרה שתינתן קדימות להסעות התלמידים במחסום, במיוחד בשעות הבוקר העמוסות. עו"ד ג'ובראן-דכוור ציינה כי "בהעדר כל פיתרון חלופי אשר מבטיח מתן קדימות להסעות התלמידים בשעות הבוקר העמוסות, אי הפעלת עמדת הבידוק הצדדית מתחילת שעות העומס בבוקר, החל מהשעה 6:00, משמעותה הפרת ההתחייבות שניתנה בפני בית המשפט העליון", וכי במידה ויהיו שיבושים או עיכובים במעבר הסעות התלמידים, נשקול את צעדינו המשפטיים.

נענינו כי משטרת ישראל פועלת לפי ההתחייבות בבג"ץ ונותנת קדימות להסעות התלמידים. עוד נמסר בתשובת המשטרה כי "נעשות פעולות מצד הגורמים האחראים במעבר כדי להקל על הלחץ בשעות הבוקר, בדגש על מעבר תלמידים, בכפוף לשיקולים מבצעיים של משטרת ישראל."

מבדיקה שביצע עובד השטח של האגודה עולה כי שנת הלימודים נפתחה ללא בעיות. העמדה הצדדית מופעלת בשעות הבוקר, דבר שמאפשר מתן קדימות להסעות התלמידים במחסום, וכרגע נראה שהבעיה נפתרה. אנו ממשיכים לעקוב אחר המצב במחסום.

תגובות


bottom of page