top of page

הזכות למשפחה והזכות לאהבה עיוורות לצבע ולמוצא

ב-11.9.2019 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם יעל, אזרחית ישראל, וגויה, מבקש מקלט מסודן, והורה לרשות האוכלוסין וההגירה להמשיך בהליך להסדרת מעמדו של גויה לקבלת מעמד של קבע בישראל, גם ללא שיציג מסמכים משלטונות סודן.

השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן עמדה בפסק הדין על הקשיים שאיתם מתמודדים מבקשי מקלט בישראל, ועל כך שהטיפול בבקשות מקלט מתעכב מזה שנים. למרות זאת, ואף על פי שרשות האוכלוסין וההגירה השתכנעה שמדובר בקשר של אמת, היא לא איפשרה ליעל ולגויה להשתלב בהליך להסדרת מעמד של בני זוג.

השופטת אגמון-גונן קבעה שיש להתייחס לדיני ההגירה כאל דיני המשפחה החדשים, ולכלול בהם שאלות הנוגעות לזכות לחיי משפחה, הורות, וטובת הילד. עוד קבעה, שלאור חשיבותה של הזכות לחיי משפחה אין לשלול אותה אלא בנסיבות חריגות, ויש לפרש את הנהלים כך שיאפשרו חיי משפחה בישראל.

בתוך כך, פורשו הוראות חוק הכניסה לישראל העוסקות בהארכה של רישיון עבודה שניתן לאדם, ונפסק שתקופת ההארכה המקסימלית של רישיון עבודה למי שלא הוזמן לישראל כעובד זר היא 27 חודשים. לאחר מכן יש לתת תושבות ארעית. השופטת אגמון-גונן הורתה לתת לגויה באופן מיידי תושבות ארעית, ולתקן את הנוהל העוסק בהסדרת מעמד של בני זוג, כך שרישיונות עבודה ישודרגו לתושבות ארעית בחלוף 27 חודשים.

רשות האוכלוסין וההגירה ביקשה לערער על פסק הדין. ביום 22.1.2023 בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור, ורק ביטל את ההוראה לתקן את הנוהל ולקצר את התקופה לזכאות לתושבות ארעית, משום שסעד שכזה לא נתבקש מבית המשפט המחוזי. מעבר לכך, בית המשפט העליון לא מצא עילה להתערב בפסק דינה של השופטת אגמון-גונן, ופסק הדין נותר על כנו.


עו"ד עודד פלר, שהגיש את העתירה, אמר עם קבלת פסק הדין בבית המשפט המחוזי: "בית המשפט עשה את הדבר המתבקש והתייחס אל גויה קודם כל כאל אדם. השופטת אגמון-גונן הבהירה שהזכות למשפחה והזכות לאהבה עיוורות לצבע ולמוצא, והעבירה מסר חד וברור לרשויות בישראל, שבית המשפט לא יאפשר לדרוש דרישות בלתי אפשריות ולהציב חסמים בלתי עבירים בפני מבקשי מקלט שהם בני זוג של ישראלים. פסק הדין הזה הוא קרן אור בתקופה זו, שבה ממשלת ישראל רודפת ילדים שנולדו כאן ומתעללת באנשים שנמלטו לישראל מחשש לחייהם. פסק הדין מפנה לקביעות קודמות של בתי המשפט בסוגיית מבקשי המקלט, והגיעה השעה שרשות האוכלוסין וההגירה תפנים את הביקורת שמוטחת בה ותשנה את מדיניותה."

עמ"נ 4789-12-16 איזנברג נ' רשות האוכלוסין וההגירה; בר"ם 6848/19 רשות האוכלוסין וההגירה נ' איזנברג

עו"ד: עודד פלר

קישורים:

Comentarios


bottom of page