top of page

הקול נשאר במשפחה: הליך הוגן להורים לילדים בסיכון


אילוסטרציה

חברות וחברים יקרים,

כמי שמופקדת על תחום הרווחה באגודה, אני נתקלת כמעט מדי יום במקרים קורעי לב של מצוקה עמוקה, שבדרך כלל המענה עליה מהמערכת מוגבל מאד. הפעם אני רוצה לפתוח צוהר למקום מורכב וקשה: הליך הוצאת ילדים בסיכון מחזקת הוריהם. כרגע זה נושא מאוד בעייתי מבחינת השמירה על זכויות ההורים, ויש בו רק מפסידים. רובם המכריע של ההורים שעניין ילדיהם מגיע למערכת הרווחה ולבתי המשפט לנוער הם עניים, בעלי השכלה נמוכה וסובלים מהדרה חברתית. מאפיינים אלה, במשולב עם ההחלטות הקריטיות שמתקבלות בעניין ילדיהם, מעוררים שאלות משפטיות מהותיות בדבר היקף ההגנה הקיימת על זכויותיהם. למאפיינים אלה יש גם השלכות על הליכי האבחון והטיפול בהם ובילדיהם. שאלות אלה זכו עד עתה לדיון אקדמי מועט ביותר, בפרט מנקודת המבט המשפטית ומפריזמה של זכויות אדם. אנחנו באגודה מבקשים לייצר מהלך שבסופו ייבנה ערוץ של הליך הוגן, שבמסגרתו יינתן קול גם להורים. זאת, יש להדגיש, בלי להתערב במהות ההחלטה לגבי ההוצאה או ההשארה של הילדים בביתם. ביום חמישי הבא, 23.1.2020, יקיימו האגודה לזכויות האזרח ומרכז מינרבה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב יום עיון ראשון מסוגו על זכויות האדם של הורים לילדים בסיכון. מטרת יום העיון היא להביא לידיעתם של גורמי טיפול, של חוקרות/ים ושל משפטנים/ות את הנעשה בתחום, ואת האתגרים בטיפול במשפחות ובהגנה על זכויות ההורים. אני ממליצה בחום להגיע לכנס ולשמוע יחד אתנו חוקרות/ים ועובדי/ות רווחה, שיציגו נקודות מבט שונות על הנושא. הכניסה חופשית אך מותנית ברישום מראש – לחצו כאן.

עו"ד משכית בנדל

שלכם, עו"ד משכית בנדל הזכות לקיום בכבוד

האגודה לזכויות האזרח

bottom of page