top of page

לאפשר למקבלי קצבאות למשוך את הכסף בסניפי הבנקים

ב-26.3.2020 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בעתירה דחופה נגד המפקחת על הבנקים ובנק ישראל, על רקע משבר הקורונה. דרשנו לחייבם להורות לכלל הבנקים לפתוח ביום ראשון ה-29.3.2020, מועד קבלת קצבאות הקיום, סניפים שבהם יש שירותי קופה למשיכת מזומנים, על מנת לתת שירות ללקוחותיהם מקבלי הקצבאות, שאין להם דרך למשוך את הגמלה למעט בקופה במזומן. כמו כן דרשנו לחייבם להורות לבנקים להסיר את ההגבלות על משיכת מזומן המוגן מעיקול בהתאם לחיקוקים השונים, ולבצע פעולות להעברת מזומן מוגן מעיקול באמצעות אפליקציות הבנקים, ללקוחות מקבלי גמלאות הביטוח הלאומי שיש עיקול על חשבונם.

בשל משבר הקורונה הורה בנק ישראל לבנקים השונים לצמצם את מספר הסניפים שבהם יש קבלת קהל ולהעמידה על 25% מכלל הסניפים. כתוצאה מכך ערים מרכזיות ויישובים רבים נותרו מבלי שיש בהן ולו סניף בנק אחד פתוח לקהל. חלקם מרוחקים עשרות ק"מ מסניף קרוב פתוח. העתירה הוגשה על רקע החשש הכבד כי ביום ראשון, יום תשלום גמלאות אזרח ותיק (זקנה), נכות והתוספות לה, דמי מזונות, שארים ועוד גמלאות הנחוצות לקיום ממש, לא יוכלו מקבליהן למשוך אותן עקב סגירת מרבית סניפי הבנקים לקבלת קהל. האמצעים החלופיים שקבע בנק ישראל, בדמות משלוח כרטיסי דביט לבית הלקוחות מקבלי הגמלה, אינם מספקים, בעיקר כיוון שאין סיכוי שהם יגיעו בזמן.

כ-30,000 ממי שמקבלים את הגמלאות לחשבונם בבנקים, שאינם בנק הדואר, אינם בעלי כרטיס אשראי או כרטיס למשיכת מזומן (בנקט). בנוסף, על חשבונות של רבים מהם מוטלים עיקולים ולפיכך, הם אינם יכולים למשוך מזומנים בכספומט או להעביר כספים באפליקציות. לפיכך, חלק ניכר תלוי בקבלת הכסף במזומן, אצל הכספר ובסניף הקרוב אליהם. חלקם אינם יכולים להתנייד לסניף אחר בעיר סמוכה על מנת למשוך את הגמלה – מסיבות בריאותיות, בשל מגבלות התנועה ועל רקע צמצום היקף התחבורה הציבורית. לכל אלו, סגירת הסניפים מהווה מכה אנושה בזכויותיהם לקיום בכבוד, לבריאות ואף לחיים והם אינם יכולים להמתין, ולו ימים ספורים, כדי לקבל את הגמלה הנחוצה למחייתם.

יום לאחר הגשת העתירה קיבלה המפקחת על הבנקים את הדרישה המרכזית – לפתוח את סניפי הבנקים הרלוונטיים למקבלי גמלאות, ולפעול להסרת מגבלות על פעולות בחשבון של לקוחות שיש עיקול על חשבונותיהם. לפיכך העתירה נמחקה.בג"ץ 2278/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' המפקחת על הבנקים


עו"ד: רעות כהן (הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה), משכית בנדל (האגודה לזכויות האזרח)החלטה, 7.4.2020
קישורים:
העתירה נכתבה בסיוע המתמחה נועם גרינצייג ועובדת השטח סיון תהל


Comentarios


bottom of page