top of page

עיכוב החלטות של רשויות השלטון


אילוסטרציה
© Nikolay Mamluke - Dreamstime.com

היום (31.3.2020) הגשנו הערות לתזכיר חוק, שאם יקודם לחקיקה יעניק לרשויות דחייה אוטומטית של מועדים למתן החלטה מינהלית, ויאריך את המועדים לקבלת החלטות ב-90 ימים.


הצעת החוק אמנם קובעת שורה של נושאים, שבהן יידרשו הרשויות להמשיך ולקבל החלטות במועדים שנקבעו בחוק, כמו החלטות או פעולות הנוגעת למעצר, למשמורת, לכליאה, להליך בבית משפט ולמתן תשלום או העברת כסף על ידי רשות ציבורית. אולם יש נושאים חשובים רבים אחרים שאליהם ההצעה אינה מתייחסת.

בהערותינו ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות אזרחיות וחברתיות באגודה, כי רבות מהפניות לגורמי הממשל הן פניות דחופות הנוגעות לעתים לדיני נפשות. הממשל אינו יכול להתעלם מבקשות אלו בשל משבר הקורונה, ויתרה מכך – דווקא בתקופה של משבר בריאותי וכלכלי כה עמוק, הממשל חייב לתת מענה לציבור בנושאים שונים.

כך למשל, טענו שאין להשעות החלטות מכוח חוק חופש המידע, שיש לו חשיבות רבה לתפקוד הדמוקרטי ובמיוחד בעת משבר; שיש להחריג בקשות דחופות בנוגע למעמד ואזרחות; ושיש להבהיר כי "החלטות בנוגע למתן תשלום" כוללות כל החלטה ביחס למתן גמלאות, קצבאות וסיוע.Comments


bottom of page