top of page

לא לקזז חובות מגמלאות הביטוח הלאומי בתקופת הקורונה

האגודה לזכויות האזרח והקליניקות לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה הגישו בקשה להצטרף כעותרים לעתירה לבג"ץ, שהגיש עו"ד אסף דרעי מהקליניקה לדיני הוצאה לפועל במכללה למנהל, נגד המוסד לביטוח לאומי. העתירה תוקפת את החלטתו של המוסד להמשיך לקזז חובות מגמלאות גם בתקופה הקורונה, מכוח הסמכות שניתנה לו בחוק הביטוח הלאומי.

בבקשה טענו שמדיניות המוסד בלתי סבירה על רקע המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות הקורונה. עוד טענו שההחלטה מפלה, מכיוון שהמוסד כבר נענה לבקשתנו והודיע שלא יקזזו חובות חדשים ושלא יקזז חובות מדמי אבטלה. כך נוצרת אפליה בין מקבלי גמלאות עם חובות חדשים, שלא מקזזים להם את החוב מהגמלאות, לבין מקבלי גמלאות עם חוב "ישן", שמקזזים את החובות מן הגמלאות. אנשים אלה, שגם כך הגמלאות שהם מקבלים זעומות ואינן מספיקות לקיום בכבוד, נאלצים לחיות גם בימים קשים אלה על גמלה מקוצצת.

ב-25.5.2020 נדחתה הבקשה, והעתירה נמחקה בהסכמה.


בג"ץ 2615/20 מאיר נ' המוסד לביטוח לאומי


עו"ד:משכית בנדל (האגודה לזכויות האזרח), רעות כהן (הקליניקות לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה)Comments


bottom of page