top of page

הקורונה ואנחנו: נשק במרחב הציבורי

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.


30.4.2020: במסגרת קואליציית האקדח על שולחן המטבח פנינו לראשי מערכת הביטחון, בקריאה להורות לחיילים להפקיד את נשקם טרם יציאתם לחופשה. בפנייה מציינים ארגוני הקואליציה כי מאז החל משבר הקורונה חלה עלייה חדה בדיווחים על אלימות כלפי ילדים ונשים בבתים, וכי הוספת כלי נשק צבאי זמינים ורבים למרחב הביתי והציבורי עלולה להחמיר מגמה זו, כך שכל ריב עלול להפוך לתקרית ירי.

סימן V

30.3.2020: במסגרת קואליציית האקדח על שולחן המטבח פנינו לשר לבטחון פנים, בדרישה למנוע חימוש של חיילים שיסייעו באכיפת הסגר בזמן משבר הקורונה.ציינו כי הרחבה משמעותית של תפוצת הנשק במרחב האזרחי, כולל בידי כוחות אכיפה שלא מיומנים בשימוש בו בסביבה אזרחית, עלולה לייצר מצבים של שימוש נמהר בנשק ולגרום פגיעות בגוף ובנפש. ב-31.3.2020 פורסמה החלטת ממשלה שקבעה שהחיילים שיסייעו לאכיפת הסגר לא יישאו נשק.

סימן V

25.3.2020: פנינו (24.3.2020) יחד עם קואליציית האקדח על שולחן המטבח לשר לביטחון פנים בדרישה שיורה לאסוף בדחיפות נשק שנמצא בידי מאבטחים שאינם בתפקיד בשל משבר הקורונה. ציינו כי לא זו בלבד שמדובר בתקופה שרוב המאבטחים אינם מועסקים (בבתי ספר, קניונים, חנויות וכו') ואין כל הצדקה שיחזיקו את נשקם בביתם, אלא שקיימות עדויות ברורות לעלייה באלימות במשפחה במצב החירום הקיים. למחרת הודיע השר ארדן כי הורה לחברות האבטחה לאסוף את כלי הנשק הנמצאים בידי מאבטחים שיצאו לחל"ת.

コメント


bottom of page