top of page
זכויות האדם בימי קורונה

פעילות האגודה לזכויות האזרח בהקשר של נגיף הקורונה מתמקדת בשני היבטים:

מעקב אחר פעולות הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף, כדי להבטיח שהפגיעה בזכויות האדם תהיה עניינית, מידתית, לתכלית ראויה ומצומצמת ככל האפשר, ושיישמרו עקרונות הדמוקרטיה ושלטון החוק.

 

הבטחת זכויות האדם של כולנו, ובפרט זכויותיהן של אוכלוסיות פגיעות, בתקופת המשבר.

זכויות האדם בימי קורונה

עיקרי הפעילות על ציר הזמן (גל ראשון - מרץ-מאי 2020)

עיקרי הפעילות על ציר הזמן (קישור)

לצפייה לחצו על התמונה

עדכונים שוטפים

bottom of page