זכויות האדם בימי קורונה

פעילות האגודה לזכויות האזרח בהקשר של נגיף הקורונה מתמקדת בשני היבטים:

מעקב אחר פעולות הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף, כדי להבטיח שהפגיעה בזכויות האדם תהיה עניינית, מידתית, לתכלית ראויה ומצומצמת ככל האפשר, ושיישמרו עקרונות הדמוקרטיה ושלטון החוק.

 

הבטחת זכויות האדם של כולנו, ובפרט זכויותיהן של אוכלוסיות פגיעות, בתקופת המשבר.

עיקרי הפעילות על ציר הזמן

הפעילות המלאה לפי נושאים

זכויות האדם בימי קורונה

עיקרי הפעילות על ציר הזמן

timeline-corona-he.jpg

לצפייה לחצו על התמונה