top of page

הקורונה ואנחנו: זכויות עובדים/ות ומובטלים/ות

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.3.5.2020: פנינו בשיתוף עם איתך-מעכי למשרד העבודה והרווחה בעניין הגנה על אימהות ואבות עובדים הנדרשים לשוב לעבוד במשרה מלאה, בשעה שמסגרות החינוך עדיין פועלות באופן חלקי. במכתב טענו שהנפגעות העיקריות של המצב יהיו אימהות ואימהות חד הוריות שהן עובדות מוחלשות, חסרות כוח מיקוח.

6.4.2020: הצטרפנו לפנייה של איתך-מעכי בבקשה להרחיב את הזכאות לדמי אבטלה כך שתחול גם על צעירות וצעירים בני 20-18. הגבלת הגיל מפלה בעיקר צעירים וצעירות ערביים, שנכנסים למעגל העבודה בגיל 18, ו/רבים מהם פוטרו או הוצאו לחל"ת בעקבות המשבר.

29.3.2020: הצטרפנו לפניית ארגונים לשר האוצר, באמצעות המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית, בעניין עובדות ועובדים המחויבים להתייצב במקומות עבודתם – עובדים חיוניים או מי שעובדים בעסקים המורשים לעבוד בעת הזאת. דרשנו לחייב מעסיקים לאפשר את יציאתם של עובדים אלה לחל"ת אם אין באפשרותם לעבוד בשל היותם מטופלים בילדים קטנים, או בשל היותם בסיכון בריאותי מיוחד.

24.3.2020: פנינו לשר העבודה והרווחה ולשר הפנים בעניין הצורך בהסדר חירום לתשלום דמי אבטלה לעובדים המצויים בהליכי הסדרת מעמד בישראל, שאינם זכאים לדמי אבטלה. המדובר במי שמרכז חייהם בישראל, וקיבלו את מעמדם מטעמים של זכויות אדם, כמו הזכות לחיי משפחה (בני זוג והורים לילדים), או מטעמים הומניטריים (נשים מוכות, בני זוג שהתאלמנו, קורבנות סחר ועוד). במשבר הקשה הפוקד אותנו הם חשופים במיוחד להידרדרות כלכלית, עד קושי הישרדותי. ב-10.5.2020 שבנו ופנינו בדרישה להחיל את חוק הביטוח הלאומי והדינים הסוציאליים על מי שמצויים בהליכי הסדרת מעמד – בני משפחה פלסטינים ששוהים בישראל שנים ארוכות ואינם יכולים לקבל בישראל תושבות שמעניקה זכויות סוציאליות.

23.3.3030: פנינו למשרד הרווחה, לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי, בעניין הקריטריונים המקלים שנקבעו לגבי זכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה, לשכירים שהוצאו לחל''ת ולעצמאים מתחומים שהושבתו בעקבות המשבר. טענו שחלק מהקריטריונים מונעים מתן דמי אבטלה לכמה מהעובדים המוחלשים והפגיעים ביותר במשק, ובהם עובדי חברות כוח אדם המועסקים כעובדים זמניים, שלא הוצאו לחל''ת, ומנהלות משפחתונים מפוקחים, הנחשבות לעצמאיות אך לא נכללו בהסדר.
Comments


bottom of page