top of page

הקורונה ואנחנו: זכויות אנשים עם מוגבלויות

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.

14.9.2020: פנינו יחד עם ארגון בזכות לפרופ' רוני גמזו, פרויקטור הקורונה, בדרישה להסדיר את הביקורים והיציאות לחופשה במסגרות בריאות הנפש ולאנשים עם מוגבלויות. מאז תחילת משבר הקורונה כל מסגרת מחליטה בעצמה על ההסדרים, בחלק ניכר מהמסגרות מתאפשרים רק ביקורים קצרים ובתדירות נמוכה. הגבלת הביקורים אינה מאפשרת למטופלים ולדיירים לממש את זכותם לקשר משפחתי, ופוגעת בבריאותם הפיזית והנפשית. דרשנו לקבוע נהלים ברורים ואחידים לכל סוג של מסגרות, להגדיל את משך הביקורים ואת תכיפותם, ולקבוע כי בכל מקרה אין למנוע ביקורים גם בשעת סגר.פנינו (24.3.2020, 5.4.2020, 27.4.2020) למוסד לביטוח לאומי, יחד עם הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות ההליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, בעניין ביטולן של ועדות הערר על ועדות רפואיות בתקופת הקורונה ודחייתן למועד בלתי ידוע. כתוצאה מהחלטה זו נחסמת אפשרותם של רבים, שתביעתם לגמלת נכות נדחתה בשלב הראשון, לערער על ההחלטה ולקבל את הגמלה. ב-11.5.2020 הודיעו לנו שהוועדות חוזרות לפעילות מלאה.


20.4.2020: הצטרפנו למכתב של ארגון בזכות וארגונים נוספים, ותבענו לגנוז את ההמלצות של ועדה שקבעה כי אנשים שמרותקים למיטה או לכסא גלגלים וזקוקים לעזרה, או שאינם מסוגלים לעבוד, נמצאים בעדיפות נמוכה יותר לטיפול רפואי מציל חיים מאשר אנשים עובדים, במידה ויחסרו משאבים כדוגמת מכונות הנשמה. במכתב נטען כי עמדה הרואה את האדם דרך פריזמת המוגבלות ולא כאדם שלם בעל רצונות, שאיפות, קשרים חברתיים ומשפחתיים התורם לקהילה עברה מן העולם, מנציחה דעות קדומות וסותרת ערכי מוסר וזכויות אדם בסיסיות.


13.4.2020: פנינו יחד עם קליניקות וארגונים נוספים למשרד הבריאות, בדרישה להתקין נוהל שיבנה את שיקול הדעת של מנהלי מוסדות פסיכיאטריים בהחלטות על סגירת מחלקות וצמצומן. כתבנו שהמצב היום, שבו כל מנהל/ת בית חולים ומסגרת פסיכיאטרית מחליט על דעת עצמו, מוביל לחוסר אחידות ועלול להוביל לפגיעה קשה במטופלים/ות. דרשנו עוד שמשרד הבריאות יפקח על החלטות לסגירת מחלקה, ויוודא שנמצאו לחולים מענים בקהילה. המכתב נשלח גם לוועדת הרווחה, שקיימה ב-16.4.2020 דיון מיוחד בנושא שירותי בריאות הנפש בזמן קורונה.


7.4.2020: הצטרפנו למכתב של ארגון בזכות וארגונים נוספים לממונה על בריאות הנפש במשרד הבריאות בנושא זכויות באשפוז פסיכיאטרי בעת משבר הקורונה. בין היתר התייחסה הפנייה לאפשרות של מטופלים לקבל ביקורים של בני משפחה ולהחזיק בטלפון סלולרי, ולהקמת מוקד תלונות .


2.4.2020: הצטרפנו לארגונים העוסקים בקידום ושמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בפנייה למשרד הבריאות בעניין זכויותיהם של מקבלי שירותי שיקום בתקופת הקורונה. העלינו בעיות שעלו מפניות שהגיעו לארגונים, וביקשנו בין היתר לתגבר את שירותי השיקום וליצור אלטרנטיבות לשירותי הקהילה שנסגרו, ולהקים מענה טלפוני לבירור תלונות ולסיוע פרטני.


31.3.2020: פנינו למשרד הבריאות, בבקשה למנוע את סגירתה של מחלקת האשפוז הפתוח לנשים בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, עד שיימצא פתרון הולם ובטוח לכל אחת מהנשים המאושפזות בה. המחלקה מעניקה טיפול אינטנסיבי, מקיף וממושך לנשים בפוסט טראומה קשה, בעיקר בעקבות פגיעה מינית. בעקבות הנחיית משרד הבריאות לצמצום מצבת העובדים והחולים בבתי החולים, החל שחרור הדרגתי של מאושפזות, עד לסגירה מלאה של המחלקה. כתבנו כי ההחלטה לסגור את המחלקה, הבהילות שבה התקבלה ולוח הזמנים הקצר שניתן לביצועה לוקים בחוסר סבירות קיצוני, דנים את המטופלות לרגרסיה קשה במצבן הנפשי ואף חושפים אותן לסכנת חיים ממשית. ב-26.4 פנינו למנהל בית החולים בדרישה לפתוח מחדש את המחלקה. ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות השיבה שנשקלת פתיחה מחודשת, שקולה, הדרגתית ואחראית, של המחלקה. מספר ימים לאחר מכן נמסר לנו שהמחלקה תפתח ב-3.5.


23.3.2020: הצטרפנו למכתב ארגונים למשרד הרווחה, שיזם ארגון בזכות, בנושא היערכות משרד הרווחה לטיפול באנשים עם מוגבלויות בזמן משבר הקורונה. דרשנו שהמשרד יפעל לשמירה לא רק על בריאותם של אנשים עם מוגבלויות אלא גם על זכויותיהם, איכות חייהם ושגרת יומם, תוך התחשבות בנסיבות הקיימות. בין היתר ביקשנו ליצור חלופות לשירותי הקהילה שנסגרו ולהקים מענה טלפוני לבירור תלונות ולסיוע פרטני.
Comments


bottom of page