top of page

הקורונה ואנחנו - הזכות לשירותי רווחה

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.


9.7.2020: פנינו למשרד הרווחה בדרישה שמערכת הרווחה תיערך להפעלת מרכזי הקשר במתכונת של מפגשים פיזיים בין הורים וילדים נוכח גל הקורונה השני. כן ביקשנו הבהרות לעניין ההיערכות להמשך פעולתם במהלך שביתת העובדות הסוציאליות.27.4.2020: פנינו למשרד הרווחה בדרישה בהולה לחדש לאלתר את המפגשים הפרונטליים בין הורים לילדים במרכזי קשר, ולא להסתפק באמצעים אלקטרוניים. בעקבות הפנייה, ועם ההקלה בהגבלות על כלל האוכלוסייה, החלו מרכזי הקשר לחזור למתכונת מפגשים כבשגרה.

סימן V

30.3.2020: יחד עם ארגון בזכות, שלחנו למשרד העבודה והרווחה הערות לתזכיר חוק בעניין הגבלות על יציאות וביקורים של דיירים המתגוררים במעונות ושל קטינים המתגוררים מחוץ לבית הוריהם. טענו כי ההגבלות על ביקורים ויציאות אינן מידתיות ופוגעות קשה בזכויות אדם. משרד הרווחה החליט להקפיא את קידומה של הצעת החוק.


29.3.2020: הצטרפנו למספר ארגונים בפנייה לוועדת העבודה והרווחה בעניין הצמצום בשירותים החברתיים בעבודת העובדים הסוציאליים בתקופת הקורונה. בפנייה דרשו הארגונים להחזיר את שירותי הרווחה למתכונת עבודה מלאה כדי להמשיך ולספק שירותים סוציאליים, החיוניים במיוחד בתקופה זו.


29.3.2020: לקראת דיונים בוועדת העבודה והרווחה הזמנית בנושא שירותי הרווחה והביטוח הלאומי בתקופת משבר הקורונה, פנינו לוועדה והעלינו שורה של סוגיות בתחום זה. בין היתר התייחסנו לצמצום שירותי הרווחה, לצורך בסיוע חירום למי שנקלע למצוקה חריפה, לקיזוז חובות מגמלאות, לוועדות ערר בביטוח הלאומי, לדמי אבטלה ועוד.
Comments


bottom of page