top of page

לא למעקבי השב"כ במסגרת המאבק בקורונה!

אילוסטרציה

מחר (29.6.2020) תדון ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בהצעת חוק הסמכת השב"כ לסיוע במאבק לצמצום התפשטות נגיף הקורונה. לקראת הדיון שבנו ופנינו לוועדה בבקשה שלא לאשר את הצעת החוק.


בפנייה ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ולזכויות אזרחיות באגודה, כי הטענות שהעלינו בעתירה שהגשנו לבג"ץ נגד החלטת הממשלה באותו נושא תקפות גם להצעת החוק. השב"כ הוא ארגון ביטחוני חשאי שקיבל סמכויות מפליגות לחדור לפרטיות ולאסוף מידע, וזאת רק לצרכי ביטחון. שימוש בשירות ביטחון חשאי למעקב מתמשך אחר אזרחים תמימים בהקשר אזרחי הוא פסול מיסודו במדינה דמוקרטית.


אמצעי השב"כ גם הם לא יכולים לתת מענה מלא למגפת הקורונה, ואף עשויים לספק תחושה כוזבת של ביטחון, ולפגום באמון הציבור. גם אם האמצעים של השב"כ אפקטיביים, יש אמצעים חלופיים ומידתיים יותר מבחינת פגיעתם בזכויות, שהם אפקטיביים דיים, ושבהם משתמשים במדינות דמוקרטיות אחרות – הרחבת יכולות החקירה האפידמיולוגית האנושית ואפליקציות וולונטריות לאיתור מגעים אפשריים עם חולים.

הערות האגודה לזכויות האזרח להצעת החוק, 28.6.2020קישורים:


עתירות האגודה נגד מעקבי השב"כ


עומר כביר, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה את החזרת מעקבי השב"כ נגד אזרחים ישראלים, 30.6.2020, כלכליסט


חיים רביה, האגודה לזכויות האזרח: חוק השב"כ יצר מפלצת מעקבים המונית; ספק בדבר חוקיותה, 30.6.2020, law.co.il


bottom of page