top of page

מעצר בעת הפגנה: פנייה לסנגוריה הציבורית


מעצר
© Kobby Dagan - Dreamstime.com

מידע לפעילות ולפעילים: כמה דברים שחשוב לדעת על פנייה לסנגוריה הציבורית בשל מעצר בעת הפגנה. 1. הסנגוריה הציבורית מייצגת רק עצורים ולא מעוכבים. לא תמיד אנשים יודעים אם הם מעוכבים לחקירה או עצורים – חשוב לבדוק זאת לפני שפונים לסנגוריה.

2. הסנגוריה הציבורית מייצגת עצורים 24 שעות ביממה במחוזות ירושלים, חיפה, צפון (הכולל את אזור ואדי ערה) ודרום. במחוזות תל אביב והמרכז מתקבלות פניות עד 24:00.

3. בעקרון, יש מבחן זכאות כלכלי לייצוג על ידי עורך דין, גם בשלב המעצר וגם לאחר מכן, אולם אין חובה לבדוק זאת לפני שפונים לסנגוריה בעת מעצר. עורך הדין שמגיע לתחנת המשטרה ונותן לעצור ייעוץ ראשוני לפני החקירה בודק גם אם הוא עומד בתנאי הזכאות לייצוג. גם אם יתברר כי אינו זכאי – העצור לא יחויב בתשלום בגין הייעוץ הראשוני. בנוסף, לעתים עורך הדין מגיע לדיון הראשון שמתקיים בבית המשפט בעניינו של העצור, ומבקש מבית המשפט למנות לעצור סנגור ציבורי על אף שאינו עומד בתנאים לקבלת ייצוג. לכן, אנו ממליצים לכל מי שנעצר להתקשר לסנגוריה הציבורית ולבקש שיישלח עורך דין לתחנת המשטרה שבה הוא מוחזק. חשוב לציין כי קטינים עצורים זכאים בכל מקרה לייצוג של הסנגוריה הציבורית, בלי קשר למצבם הכלכלי.

4. חשוב מאוד לדעת שיש לכם זכות להיפגש עם עורך דין עוד לפני החקירה, ושאתם יכולים לדרוש מהמשטרה להתקשר לסנגוריה, ולהמתין עם החקירה עד להתייעצות בעורך דין. חשוב לדעת זאת, כי בדרך כלל (ובניגוד לאיך שהדברים אמורים להתנהל), המשטרה מתקשרת לסנגוריה בעניין ייצוג העצור רק לאחר שהוא כבר נחקר (ולכן ייעוץ לפני החקירה כבר לא רלוונטי).

5. אין חובה שמי שיתקשר לסנגוריה יהיה העצור עצמו (או שיתקשרו מתחנת המשטרה לפי בקשתו). אבל אם מישהו אחר מתקשר, למשל מישהו שהיה עם אותו אדם בהפגנה וראה אותו נעצר, הוא חייב לדעת פרטים מזהים על העצור ובאיזו תחנה הוא נמצא. אחרת הסנגוריה לא יכולה להגיע אליו. לא מספיק להתקשר ולהגיד שאדם נעצר, כי הסנגוריה לא יכולה לחפש אותו. לכן הכי טוב שהעצור עצמו יתקשר אחרי שהוא יודע באיזו תחנה הוא נמצא. אם מישהו מתקשר לסנגוריה בשמו, עליו לברר לפני כן לאיזו תחנה לוקחים את העצורים.

6. להלן מספרי הטלפונים של מחלקות המעצרים בסנגוריה הציבורית: מחוז מרכז: בגירים - 073-3923556/7, קטינים - 073-3923583/4. פקס - 02-6462669 מחוז תל אביב: בגירים - 073-3923621/4, קטינים - 073-3923606/7. פקס - 02-6462708 מחוז חיפה: 073-3921010. פקס- 02-6467486 מחוז צפון: 073-3929817. פקס- 02-6462820 מחוז ירושלים: 073-3926010, 073-3926009. פקס- 02-6467483 מחוז דרום: 073-3922487. פקס- 02-6467021

7. אנו ממליצים לכל מפגין ומפגינה ללמוד על זכויותיו לפני היציאה להפגנה. מידע רב בנושא תוכלו למצוא באתר "דוקורייטס".

8. בכל שאלה ותהייה בנושא תכנון הפגנה / זכויות מפגינים / עיכוב ומעצר אפשר לפנות לקו החם של פרויקט "דוקורייטס" בטלפון: 052-8606023 או במייל: docorights@acri.org.il.Comments


bottom of page