top of page

עתרנו לבג"ץ: להקים מרכזי טהרה לנפטרי קורונה ערבים


אילוסטרציה
© Xdrew | Dreamstime.com

האגודה לזכויות האזרח הגישה היום (4.8.2020) עתירה לבג"ץ בדרישה להקים מרכזי טהרה לנפטרי קורונה מאומתים או חשודים בקרב האוכלוסייה הערבית משלוש הדתות: האיסלאם, הנצרות והדרוזית. עוד נדרש בעתירה להקים מוקד טלפוני בשפה הערבית שייתן מענה וליווי למשפחות נפטרי קורונה ממועד הפטירה, דרך פינוי הגופה והעברתה למרכזי הטהרה שיוקמו, ועד לרגע הקבורה.


כיום קיימים בישראל ארבעה מרכזי טהרה, כולם עבור האוכלוסייה היהודית. המרכזים מופעלים דרך עמותת "פורום חברות הקדישא הגדולות בישראל", ותוקצבו בסכום של 6.5 מיליון ₪ מקופת המדינה. המרכזים הוקמו לאחר שהצטבר מידע על כך שישנה סכנת הידבקות מגופת נפטר, אך שאפשר לקיים הליך טהרה לנפטרים נשאי קורונה בצורה בטוחה עבור מבצעי ההליך, אם פועלים לפי הנחיות משרד הבריאות. לעומת זאת, עבור האוכלוסיה הערבית קיים מרכז טהרה אחד בלבד שהוקם על ידי עמותת אלנור באום אלפחם – והוא מיועד עבור נפטרי קורונה תושבי אום אלפחם בלבד.


טהרת הגופה לפני הקבורה היא מצווה דתית באיסלאם ובדת הדרוזית. בנצרות היא מנהג חברתי, תרבותי ודתי מושרש. מעדויות שהגיעו לאגודה עולה, כי בשל היעדר מרכזי טהרה לאוכלוסייה הערבית יש משפחות שהחליטו לקיים את המצווה הדתית ולעשות הליך טהרה בעצמן, על אף הסיכון הכרוך בכך. משפחות אחרות, שלא עשו הליכי טהרה לנפטר, נאלצות להתמודד עם תחושות קשות בשל אי-קיום המצווה הדתית.


אי הסדרת מערך הקבורה למי שאינו יהודי אינה סוגיה חדשה: דוח מבקר המדינה ממרץ האחרון בנושא מערך הקבורה בישראל התייחס באופן כללי לנושא אי הסדרת תחום שירותי הקבורה של מי שאינו יהודי, והדגיש את חובתם של משרדי הממשלה השונים להסדיר את התחום בהקדם, מאחר שכיום כל הנטל של הכנת הנפטר לקבורה, על כל היבטיה, נופלת בעיקר על כתפי המשפחות.


עורכות הדין עביר ג'ובראן דכוור וסנא אבן ברי: "הגיע הזמן לפתור את הסוגיה של אי הסדרת נושא הקבורה בחברה הערבית. במבחן התוצאה עולה תמונה עגומה של הפליה ברורה בין נפטרים יהודים ונפטרים שאינם יהודים מדתות אחרות, על בסיס שייכותם הלאומית והדתית, ופגיעה קשה בזכותם של הנפטרים הערבים לשוויון בקבלת השירותים להם הם זכאים כאזרחים במדינה. הפלייה זו משדרת מסר של דחייה והדרה כלפי מי שאינו יהודי וכלפי האוכלוסייה הערבית בפרט".
Comments


bottom of page