top of page

כבילת עובדים פלסטינים למעסיקיהם

ב-8.9.2020 הגיש ארגון קו לעובד, בשמו ובשם האגודה לזכויות האזרח, עתירה לבג"ץ בדרישה להפסקת הסחר בהיתרי עובדים פלסטינים ולהפסקת הכבילה של העובדים למעסיקיהם הישראלים.


חלק גדול מעובדים הפלסטינים בישראל משלמים סכומים חודשיים לסוחרים בהיתרי עבודה כדי להצליח לקבל היתר העסקה בישראל. הסכום יכול להגיע לאלפי שקלים. העתירה מבקשת למגר תופעה זו, שפוגעת באופן ישיר בעובדים שכל רצונם לפרנס את משפחותיהם בכבוד. בשלהי 2016 החליטה הממשלה על רפורמה שמטרתה למנוע סחר בהיתרים ולהפסיק את כבילת העובדים למעסיקיהם, אולם טרם יישמה את ההחלטות.


בג"ץ 6272/20 קו לעובד נ' ממשלת ישראל


עו"ד: מיכל תג'ר (קו לעובד)פסק הדין, 21.9.2022Comments


bottom of page