top of page

ביטול הקשר עם הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם


אילוסטרציה
Photo by B’Tselem

שורה של ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, פנו ב-20.10.2020 אל שר החוץ, גבי אשכנזי, בעניין החלטת משרדו לבטל את הקשר עם הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם. הנציבות פועלת מזה 25 שנים בגדה המערבית, ברצועת עזה ובירושלים המזרחית. משמעות ההחלטה היא כי ישראל לא תחדש ולא תאשר אשרות עבודה של צוות עובדי הנציבות לצורך כניסה לשטחים לצורך מילוי תפקידם.


הארגונים הדגישו במכתבם כי הצעד הנוכחי נגד נציבות האו"ם מצטרף לשלל צעדים קודמים ומתמשכים של ממשלות ישראל נגד ארגונים ופעילים פלסטינים, ישראלים ובינלאומיים, במטרה להשתיק את הביקורת על מדיניותן בשטחים. "ניתוק הקשר עם נציבות האו"ם והסירוב לחדש אשרות עבודה לעובדיה, פוגעים בעבודת משרד הנציבות באזור ומפרים את חובותיה של ישראל, החתומה על מגילת האו"ם, לשתף פעולה עם סוכנויותיו ולאפשר להן לפעול בשטחים שבשליטתה לביצוע תפקידן ולקיום מטרות האו"ם", נכתב בפנייה.Comentários


bottom of page