top of page

פרסום "מהפכת התחבורה" בבני ברק - ללא נשים


אילוסטרציה
© Rene Van Den Berg, Dreamstime.com

בימים אלה, במסגרת קמפיין בנושא התחבורה הציבורית בבני ברק, מופץ סרטון מטעם משרד התחבורה, עיריית בני ברק ונתיבי איילון, שבו מופיעים גברים בלבד. היום (12.11.2020) הצטרפנו לנעמת ולשדולת הנשים בפנייה לשרת התחבורה, לראש עיריית בני ברק ולמנכ"ל נתיבי איילון, במחאה על המדיניות הפסולה והמכוונת של הדרת נשים. דרשנו להסיר לאלתר את הסרטון המדיר נשים ולהפיץ במסגרת הקמפיין סרטון הכולל נשים, נערות וילדות באופן ברור ובולט. עוד דרשנו מהמשרד, מהעירייה ומהחברה כי להבא יפעלו להכללת נשים בפרסומיהם, באופן שווה לזה של הגברים, ויימנעו מצנזורן או מהעלמתן.


"מדיניות צנזור והעלמת נשים ודמויותיהן היא מדיניות פסולה", כתבה עו"ד גלי זינגר, מנהלת המחלקה המשפטית בשדולת הנשים. "מדובר במדיניות המדירה ומשפילה נשים ומשדרת מסר חברתי מזיק ומסוכן לפיו דמות של אשה, המופיעה בסרטון או בתמונה, יש בה כדי לטמא את המרחב הציבורי. העלמת נשים מפרסומים משדרת כלפי קבוצת הנשים מסר של נחיתות, התעלמות מקיומן בעולם ואי הכרה בערכן ורצונותיהן. למותר לציין כי אף גברים נפגעים מהדרה ומחיקה זו. [...] נשים, נערות וילדות חרדיות משתמשות בתחבורה הציבורית בבני ברק, לא פחות ואולי אף יותר, מהגברים בעיר, וראויות למסרים שידברו אליהן ועליהן, וייצגו אותן ואת צרכיהן [...] סילוק הנשים מהמרחב הציבורי באמצעות אי הכללתן ו/או העלמתן מהפרסומים שלכם, הינו מעשה קיצוני, פסול וחמור ביותר, כאשר הנכם מתייחסים לנשים כאל מפגע צניעות פוטנציאלי, ומרדדים אותן לכדי ישות מינית חסרת תכונות, אשר די בייצוג גרפי שלה כדי 'להחטיא' את המרחב הציבורי".
קישורים:
Comentarios


bottom of page