top of page

לתת לתושבי ירושלים המזרחית סיוע משפטי בנושא מעמד


אילוסטרציה
© Chromoprisme | Dreamstime.com

על פי החוק בישראל, מי שאינו מסוגל לממן לעצמו סיוע משפטי בעניינים מסוימים זכאי לסיוע משפטי חינם מהמדינה. בין היתר אפשר לקבל סיוע בעניינים הקשורים למעמד בישראל לפי חוק האזרחות או חוק השבות. אבל דווקא מי שזקוקים במיוחד לסיוע בענייני מעמד אינם זכאים לו: תושבי ירושלים המזרחית.


תושבי ותושבות ירושלים המזרחית - ילידי המקום, שיש להם קשר חזק ועמוק לעיר ירושלים - חיים בישראל במעמד של תושבי קבע. לכאורה הם זכאים לכל הזכויות והשירותים שלהם זכאים אזרחיות ואזרחים, אך למעשה המדינה מתייחסת אליהם כאל זרים, שאת מעמדם אפשר לשלול כעניין שבשגרה. הם נאלצים להוכיח שוב ושוב את תושבותם בעיר בפני משרד הפנים ובפני המוסד לביטוח לאומי, ולא אחת מעמדם נשלל באופן שרירותי וללא מתן זכות טיעון.


נוסף על כך, תושבי ותושבות ירושלים המזרחית מקבלים את רוב שירותי מרשם האוכלוסין שקשורים למעמד רק בלשכה אחת במזרח העיר. העומס בה עצום, והטיפול בפניות נמשך זמן רב. עבור שירותים בסיסיים כמו הסדרת מעמדם של ילדים או בני זוג הפונים נדרשים לשלם אגרות של אלפי שקלים, ולהמציא אינספור מסמכים. רבים נאלצים להסתייע בעורכי דין או לפנות לערכאות משפטיות על מנת לקבל את מבוקשם. רוב התושבים בירושלים המזרחית חיים בעוני ואינם יכולים לממן בכוחות עצמם את ייצוגם המשפטי.


על רקע זה פנתה עו"ד עביר ג'ובראן דכוור מהאגודה לשר המשפטים, בדרישה לתקן את העיוות ואת הפגיעה הקשה בזכות לשוויון ובזכות הגישה לערכאות, ולקבוע שגם תושבי ירושלים המזרחית יוכלו לקבל סיוע משפטי מהמדינה בענייני מעמד.
コメント


bottom of page