top of page

החלטת בית הדין בהאג - מה הלאה?


בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג
© Robert Paul Van Beets | Dreamstime.com

חברות וחברים יקרים,


החלטתו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג בסוף השבוע שעבר העלתה שוב לסדר היום את ההפרות המתמשכות של זכויות האדם בשטחים הכבושים. בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא המוסד החשוב ביותר באכיפת המשפט הבינלאומי ההומניטרי. מהן סמכויותיו לגבי ישראל, מה משמעות ההחלטה שהתקבלה ומה צפוי עכשיו? ריכזנו כאן כמה שאלות ותשובות המבהירות את הנושא.


עמדתנו באגודה לזכויות האזרח היתה עקבית במשך כל השנים: עם או בלי האיום של התערבות בית הדין בהאג, ההתנחלויות אינן חוקיות. בנוסף, למדינת ישראל יש חובה חוקית ומוסרית להימנע מהפרות של דיני המלחמה, ולנהל חקירה מעמיקה ובלתי תלויה בכל מקרה שבו מתעורר חשש להפרה כזו. יתרה מזאת, על ישראל מוטלת החובה לחקור את המדיניות, ההנחיות והפקודות הניתנות לחיילים בכלל, ובפועלם בגדה ובעזה בפרט.


בפועל, החקירות שבהן פותחת ישראל עוסקות במקרים פרטניים, נגד חיילים שאינם בכירים, וברובן המכריע מסתיימ


ות בלא כלום. התנהלות זו מאפשרת הפרה מתמשכת ועמוקה של זכויות אדם בסיסיות בגדה המערבית, בעזה ובירושלים המזרחית, תוך הפרה הן של החובות המשפטיות והן של החובות המוסריות של מדינת ישראל. כיוון שישראל מסרבת לחקור את אירועי צוק איתן, וכיוון שממשלות ישראל לדורותיהן לא רק שלא מנעו את ההתנחלויות אלא עודדו אותן ואת הרחבתן, הפתיחה בחקירה של בית הדין היא בלתי נמנעת.


שלכם,

עו"ד רוני פליComments


bottom of page