top of page

דילמת החיסונים


אילוסטרציה
© Tero Vesalainen | Dreamstime.com

חברות וחברים יקרים,


בימים האחרונים מגיעות אלינו עשרות פניות ביום בנושא החיסונים נגד קורונה, התו הירוק ובעיקר – הטלת הגבלות על עובדים שלא מתחסנים. כמו בהרבה עניינים של זכויות אדם, אין כאן שחור ולבן. משני הצדדים עומדות זכויות יסוד ואינטרסים כבדי משקל: אין חולק על זכותו של אדם לפרטיות ולאוטונומיה על גופו, זכותו שלא יכפו עליו טיפול רפואי והזכות שלא להיות מופלה על בסיס מוגבלות או השקפה. אך זכויות אלו אינן מוחלטות, ולעיתים גוברים האינטרסים החברתיים של שמירה על בריאות הציבור ושל ועידוד ההתחסנות, כדי שאפשר יהיה לשחרר את ההגבלות על המשק, שגם הן פוגעות בזכויות יסוד. לשאלה איך נכון לאזן בין כל הזכויות והאינטרסים הללו ואיפה עוברים הקווים האדומים אין תשובה אחת פשוטה, וגם אצלנו בתוך האגודה נשמעים קולות מגוונים בנושא.


בכל זאת, יש שתי נקודות מוצא לדיון. ראשית, לדעתנו פעילות לעידוד התחסנות היא בהחלט לגיטימית, ויש אמצעים שונים שרשויות ומעסיקים יכולים לנקוט כדי לעודד אנשים להתחסן. אפשר להציע תמריצים חיוביים למתחסנים, כפי שכבר נעשה במקומות שונים – כך למשל הוחלט אצלנו באגודה שעובדות ועובדים שזקוקים ליום-יומיים של התאוששות לאחר החיסון יקבלו ימי מחלה בתשלום מלא, בנוסף על ימי המחלה שלהם הם זכאים בחוק. אפשר ורצוי לקיים קמפיינים ציבוריים, וקופת החולים רשאית לפנות למי שעוד לא התחסן ולנסות לשכנע אותו להתחסן. תמריצים שליליים (סנקציות), לעומת זאת, מעוררים קושי, ויש לשקול אותם בזהירות רבה.


שנית, קביעת מגבלות על עובד/ת שלא התחסן צריכה להיעשות בחוק, ולא ביוזמות פרטיות של רשויות מקומיות, מעסיקים או בעלי עסקים. אם הממשלה והכנסת סבורות שיש להטיל מגבלות על עובדים לא מחוסנים מהטעם של בריאות הציבור, עליהן להסדיר את הנושא במהירות האפשרית בחקיקה מפורשת, ולא להשאיר לכוחות השוק לקבוע עובדות בשטח – דבר שפוגע בעיקר בעובדים חלשים ולא מאוגדים. הליך של חקיקה אמור לאפשר דיון ציבורי ופיקוח פרלמנטרי צמוד, ויש לקוות גם שדיון כזה יסתמך על עובדות ונתונים ולא על פחדים, שמועות והשערות. ככל שחברי הכנסת יחליטו להטיל הגבלות על עובדים שלא יתחסנו, עליהם לבחור באפשרויות הפעולה שפגיעתן בזכויות אדם היא הקטנה ביותר.


אנחנו באגודה עוקבים כל הזמן אחרי החקיקה והמתווים המתהווים, מגיבים לגבי יוזמות שונות ככל שהן עולות, ומעדכנים את עמדותינו באתר האגודה, כאן.

שלכם,

שרון


שרון אברהם-ויס, עו"ד

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרחbottom of page