top of page

לא להרחיב את אתר ההנצחה לחללי הצנחנים בשייח ג'ראח


שייח ג'ראח
Photo: David Shankbone (CC BY 3.0)

עיריית ירושלים מבקשת להפוך אנדרטה צנועה לחללי הצנחנים במלחמת ששת הימים, הממוקמת בלב השכונה הפלסטינית שייח ג'ראח, לאתר הנצחה רחב ממדים ובולט למרחקים, שבמרכזו אמפיתאטרון למאות בני אדם. ב-28.2.2021 פנינו לראש עיריית ירושלים בשם תושבי השכונה, בדרישה לבטל את התוכנית. טענו שההחלטה להקים אתר הנצחה למלחמות ישראל דווקא בלב שכונה פלסטינית שנכבשה במלחמת ששת הימים, ואשר גם תושביה הם קורבנות המלחמה ההיא, היא בלתי סבירה באופן קיצוני.


משיחות שקיימנו עם תושבים בשכונה עולה שהם תופסים את ההחלטה להרחיב את האנדרטה כאקט כוחני, שמטרתו היא האדרת הזיקה היהודית למקום ומחיקת הזיקה הפלסטינית אליו, והשתלטות יהודית גם על השטח הפתוח הנדיר שנותר בלב השכונה. התושבים סיפרו כי שום נציג עירייה לא שיתף אותם בתכניות. מהמסמכים הרלבנטיים למדנו שוועדת השמות של העירייה אישרה את התוכנית בלי לקיים כלל דיון בהצעת הפיתוח או הצבעה על ההחלטה הקונקרטית. הוועדה גם לא התייחסה לכך שהרחבת האנדרטה אמורה להתבצע על שטח ציבורי ירוק, שנועד במקור לפארקים ולגנים, ושפיתוחו אמור להתבצע לטובת כלל תושבי האזור.


בפנייה ציינה עו"ד טל חסין כי בשייח ג'ראח כבר קיימת אנדרטה לחללי הצנחנים, עם שמות הנופלים, ובמהלך השנה מתקיימים לצדה טקסים. כך שהאנדרטה ממלאת את תפקידה בצורתה הנוכחית, ואין כל צורך להרחיבה ולהאדירה תוך פגיעה קשה בתושבים החיים בסמוך לה. עוד היא ציינה כי במרחק מאות מטרים ספורים משייח ג'ראח ניצבת גבעת התחמושת, אשר הפכה לאתר לאומי ענק להנצחה ולהנחלת מורשת הקרבות במלחמת ששת הימים.


בפנייה נכתב: "הקמת אתר הנצחה גדול לחיילים בלב שכונה פלסטינית כבושה, ניכוס שטח ירוק למטרה המשרתת אוכלוסייה אחת בלבד, והפגיעה הקשה בתושביה הפלסטיניים של השכונה והעיר, אותם אלפי בני אדם שיחלפו לצדו מדי יום בדרכם לעבודה, למוסדות לימוד, לקניות ולבילויים, אך מעמיק את השסע בין האוכלוסיות בירושלים, ועל כן לוקה אישור התכנית באף קוצר ראות ובאטימות. החלטה מועצת העירייה, המתעלמת ממורשתם, מזהותם ומרגשותיהם של תושבי ירושלים המזרחית מהווה ביטוי נוסף ועגום להזנחתם ולאפלייתם העמוקות וארוכות השנים".
댓글


bottom of page