top of page

לחקור חשד לאלימות של שוטר ביפו


אילוסטרציה
© Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

ב-7.6.2021 פנינו עם הוועד נגד עינויים למפכ"ל המשטרה ולמנהלת מח"ש, בדרישה לבדוק חשדות בנוגע לאלימות שהפעיל שוטר שפעל ביפו בחודשים האחרונים. בפנייה מובאות עדויות של פעילות ומפגינות שהותקפו על ידי השוטר, בין היתר באמצעות משיכה בשיער, אגרופים לבטן, חניקה ודריכה על הראש.


בפנייה דרשו סיון תהל ועו"ד רעות שאער מהאגודה, ועו"ד סשה יפרח-חזן מהוועד נגד עינויים, לאסוף מידע ולבחון פתיחה בחקירה פלילית נגד השוטר, ולחלופין לקיים חקירה משמעתית בעניינו ולהורות על השעייתו המיידית, עד לסיום הבדיקה. ציינו שכפי שניסיון העבר מלמד – שוטר שמתנהל באלימות באירוע אחד ולא נותן את הדין ימשיך להתנהל באלימות באירועים נוספים.


במחלקה לחקירות שוטרים לא נענו לדרישתנו לפתוח בחקירה. בתשובתם נמסר כי לא ייפתח הליך פלילי נגד השוטר האלים, בין היתר בגלל "היעדר שיתוף פעולה מצד נפגעי העבירה". לעמדתנו, זה נימוק שמעיד על ניתוק מדאיג מהמציאות, שכן העדויות שהגיעו אלינו הן בעילום שם, בשל חשש המתלוננות להתנכלות, בפרט כאשר מדובר בשוטר הנמצא בקרבתן ובאזור מגוריהן באופן קבוע. בתשובתם, בפועל, מח"ש גלגלו את האחריות לנפגעות ומבקשים לחשוף את המתלוננות כדי להתחיל בחקירה – למרות שהחוק הפלילי מחייב את מח"ש לפתוח בחקירה כאשר נודע לה על ביצוע עבירה, גם במקרה שבו לא מוגשת תלונה. לפיכך פנינו בשנית למח"ש ולמשטרה.


בפנייה החוזרת למשטרה טענו כי מכלול העדויות והראיות שהובאו לידיעת הדרג הפיקודי מצדיק ומחייב, לכל הפחות, בדיקה של החשדות באמצעות איסוף מידע המצוי בהישג ידה, ובהתאם לכך שקילת צעדים משמעתיים ופיקודיים נגד השוטר, דוגמת בחינה מחדש של התאמתו לתפקידו.


בפנייה החוזרת למח''ש הדגשנו כי תיק החקירה נסגר באופן אוטומטי בשל חששן של המתלוננות להעיד, מבלי שננקטו צעדים נדרשים לבירור הצורך בהמשך חקירה. טענו כי הימנעות מאיסוף ומבירור ראשוני של העובדות בטרם קבלת החלטה על סגירת תיק מהווה פגם בהפעלת שיקול הדעת המנהלי, שיש בו, כשלעצמו, כדי להצדיק פסילת ההחלטה וחיוב מח''ש לקיים בירור ענייני של העובדות, ולקבל החלטה מושכלת לסגירת התיק, המשך חקירה או הגשת כתב אישום רק לאחר מכן. בנוסף התייחסנו להיעדר התיאום בין מח''ש למשטרה, ולעובדה שלאחר שמח"ש החליטה שאין מקום לטפל בתיק במישור הפלילי היא לא העבירה אותו למשטרה כדי שתבחן אפשרויות פעולה בפן המשמעתי. על אופן התנהלות זה נמתחה ביקורת בדו''חות מבקר המדינה לאורך השנים, וגם לאחרונה במסגרת דו"ח הצוות לשיפור המענה לתלונות נגד שוטרים שפרסם משרד המשפטים.ความคิดเห็น


bottom of page