top of page

הגבלת היציאה מהארץ בשל הקורונה מוגזמת; יש לשנות את המתווה


נמל התעופה בן גוריון
© Julia Neroznak | Dreamstime.com

פנינו היום (21.7.2021) למשרד הבריאות לקראת הדיון בחידוש תקנות הקורונה העוסקות בהגבלת היציאה מישראל לרשימת מדינות הנקבעת בתוספת לתקנות. טענו כי מדובר בפגיעה בזכות החוקתית לצאת מישראל, וכי מדובר במגבלה חריגה מאוד במישור הבינלאומי.


בפנייה טען עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, כי מניעה של כניסת זנים מסוכנים של הנגיף היא תכלית ראויה, אך הקריטריונים שנקבעו להוספת מדינה לרשימת המדינות שהיציאה אליהן אסורה אינם סבירים, ובפועל – גם כשלו בהשגת התוצאה. עוד טען עו"ד גן-מור כי דבקות בקריטריונים שנקבעו תוביל להרחבה ניכרת של הרשימה ולשיתוק התעופה הבינלאומית והכבדה נוספת על הזכות לצאת ולהיכנס למדינה.


טענו כי ההסדר לא מידתי ומבטא צעד של "הרמת ידיים" ביחס לאפשרות לאכוף את מדיניות הבדיקות והבידוד של החוזרים למדינה, וכך מגבילים את כלל הציבור בשל חטאם של יחידים, וכי האמצעי המידתי להגן על בריאות הציבור הוא אכיפת הכללים ביחס לחוזרים מחו"ל ולא איסור יציאה גורף של אזרחים למדינות שונות.Comments


bottom of page