top of page

להסדיר ולהגביל את השימוש במעצרי לילה


אילוסטרציה
© Svershinsky | Dreamstime.com

כחלק מהמחאה של חרדים נגד קו הרכבת הקלה בירושלים אירעו מקרי ונדליזם והתרחשו עימותים בין המוחים לבין כוחות אכיפת החוק. על רקע אירועים אלו הגיעו אלינו בשנה האחרונה עדויות רבות על מעצרים של חרדים שביצעה המשטרה באישון לילה, תוך פריצה לבתים ושבירת דלתות. לא אחת השוטרים טעו בזיהוי של יעד המעצר שלהם והגיעו לבתים הלא נכונים. לעיתים גם לא נעשה לפני כן שום ניסיון לזמן את החשוד לחקירה או לעצור אותו בדרכים אחרות.


ב-4.10.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה בדרישה לגבש נוהל שיסדיר את השימוש במעצרי לילה. בפנייה טענו עו"ד אן סוצ'יו ורכזת חופש הביטוי והמחאה סיון תהל כי מעצרו של אדם בלילה הוא לרוב פוגעני הרבה יותר ממעצר במהלך היום. אנשים מוצאים ממיטתם לעיני בני ביתם, תוך השארת צלקת נפשית קשה לכל המעורבים, ובמיוחד לילדים קטנים. בנוסף, חקירתו של חשוד לאחר שנמנעה ממנו שינה ולאחר שהוצא ממיטתו פוגעת באופן מוגבר בזכותו להליך הוגן ולכבוד.


לנוכח הפגיעה בזכויות האדם, דרשנו שמעצרי לילה יוסדרו בנוהל שיגביל את שיקול הדעת של השוטרים. ראשית, יש לוודא כי בטרם נעשה שימוש במעצר לילה ימוצו אפשרויות אחרות להבאת אדם לחקירה: זימון לחקירה בתיאום מראש, מעצר בשעות היום, מעצר החשוד במקום שאין בו ילדים וכיו"ב. שנית, יש לשקול את חומרת העבירה של החשוד הפוטנציאלי לעומת הנזק שצפוי להיגרם מביצוע מעצר לילי. שלישית, יש להבטיח כי מעצר לילה יתבצע לאחר בירורים מקיפים שימנעו טעויות בזיהוי. רביעית, יש לאפשר כניסה בכוח בהפתעה לדירת מגורים בעת מעצרים ליליים רק בעבירות חמורות, וכשקיים חשד ממשי לבריחה או העלמת ראיות.
קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסコメント


bottom of page