top of page

נתונים חדשים: כ-60% מהמאבטחים לוקחים את נשק העבודה הביתה


נתונים שהגיעו לקואליציית "האקדח על שולחן המטבח", שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, מציירים תמונה מדאיגה לגבי תפוצה של נשק אבטחה במרחב הציבורי:

  • בניגוד לתכלית החוק, שקובע כי המצב הרצוי הוא שנשק המשמש מאבטחים במקום עבודתם יופקד בכספת בסוף יום העבודה, כ-60% מהמאבטחים לוקחים את הנשק הביתה בסוף יום העבודה;

  • מספר המאבטחים שמורשים לשאת את הנשק הביתה עומד על 16,500 מתוך 25,580 מאבטחים חמושים שעובדים בישראל;

  • במחצית הראשונה של 2021 התאבדו שבעה מאבטחים (לעומת שלושה בכל שנת 2020 וחמישה בשנת 2019);

  • ב-3.5 השנים האחרונות נגנבו כמעט 100 כלי נשק ממאבטחים.

הנתונים התקבלו במסגרת עתירת הקואליציה נגד הרחבת הקריטריונים לנשיאת נשק, שהוגשה לבג"ץ בשנת 2018.


נוסף על הנתונים שהתקבלו, הקואליציה ביקשה מבית המשפט להורות למדינה להסביר את הבסיס העובדתי שעל פיו החליט המשרד לביטחון פנים לתמוך בהארכת הוראת השעה המחריגה מאבטחים מהחובה להפקיד את הנשק. בנוסף התבקש בית המשפט להורות למשרד לבטחון פנים למסור את הנתונים באשר למספר המאבטחים שמנעו פעילות של מחבלים שלא בשעות העבודה.


עו"ד אן סוציו מהאגודה לזכויות האזרח: "העובדה שמרבית המאבטחים לוקחים עמם את הנשק הביתה מייצרת סיכון ברור לבני ביתם ולעצמם, ללא כל בסיס עובדתי שמצדיק זאת. הנתונים באשר לרצח נשים בנשק אזרחי והתאבדויות בנשק חייבים להדיר שינה מעיני השר לביטחון פנים, ולהוביל לביטול ההיתר הגורף שמאשר את נשיאת הנשק הביתה וצמצום משמעותי של הקריטריונים לרישוי נשק פרטי".
קואליצית ״האקדח על שולחן המטבח״ מורכבת מהארגונים: ״אשה לאשה״ – מרכז פמיניסטי בחיפה; ״איתך-מעכי״ – משפטניות למען לצדק חברתי; האגודה לזכויות האזרח בישראל; שדולת הנשים בישראל; כולן – קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל; פרופיל חדש; רופאים לזכויות אדם; ארגון משפחות נרצחים ונרצחות; נע"ם; – נשים ערביות במרכז נשים נגד אלימות.Comments


bottom of page