top of page

אקדח לכל אזרח? רפורמה ברישוי כלי נשק

בצל העלייה החדה במספר הנשים הנרצחות ב2018, קואליציית ״האקדח על שולחן המטבח״, שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, עתרה ב-29.11.2018 לבג״ץ נגד הרפורמה המתוכננת ברישוי כלי נשק. הרפורמה שגיבש השר לביטחון פנים דאז, גלעד ארדן, מבקשת להביא להרחבה מסיבית של הזכאות לרישיון נשק אזרחי, ומהווה סכנה של ממש לשלום הציבור ולביטחונו.

על פי התבחינים (קריטריונים) החדשים שגיבש השר, כל אדם ששירת בצבא ועבר הכשרה קרבית (רובאי 07 ומעלה), אף אם עברו 50 שנים מאז שסיים את שירותו הצבאי, זכאי לקבל לרשותו כלי ירייה (בכפוף לאישור בריאותי ומשטרתי ובהתאם לתנאי סף). מהלך זה עשוי להגדיל באופן חסר תקדים ובלתי סביר את מספרם הפוטנציאלי של האזרחים בעלי רישיון לנשק בכ-600,000 איש נוספים.

לפי השוואה בינלאומית שמוצגת בעתירה, 40% מתוך כלל מקרי הרצח בישראל בוצעו באמצעות כלי ירייה, לעומת 28% בממוצע במדינות ה-OECD. ואכן, במשך למעלה מעשרים שנה אומצה בישראל מדיניות מצמצמת בהתאם, וניתן נשק רק לאוכלוסיות שיש להן צורך ספציפי בכך. עוד עולה מהממצאים המובאים בעתירה כי נשק במרחב הציבורי מגביר את הסיכון לחיי נשים פי 5%-3%.

בעתירה טענו הארגונים שהרפורמה של השר לביטחון פנים התקבלה ללא ביסוס עובדתי כלשהו, ללא דיון ציבורי או פרלמנטרי הולם, ותוך התעלמות מעובדות ונתונים וממסקנותיהן של אינספור ועדות, דוחות מבקר המדינה ודוחות משרד הבריאות שנכתבו בדם בשלושת העשורים האחרונים, ושמצדדים בצמצום הנגישות לנשק במרחב הציבורי. הקואליציה גם שללה את הנחת היסוד שעליה הושתתה רפורמת ארדן, ולפיה אזרחים חמושים תורמים לביטחון הציבור. נוסף על ביטול התבחינים החדשים ביקשו הארגונים גם לבטל את הוראת השעה ממאי השנה, המתירה למאבטחים לשאת את נשק האבטחה מחוץ לשעות העבודה.


ב-15.2.2021 הוציא בית המשפט צו על תנאי בעניין שניים מהסעדים שהתבקשו בעתירה: עיגון התבחינים (קריטריונים) למתן רישיון לנשק פרטי בחקיקת משנה, וביטול הוראת השעה המתירה למאבטחים לקחת את הנשק שלהם מחוץ למקום ולשעות העבודה.


ב-22.7.2021 הודיעה הפרקליטות לבג"ץ כי השר החדש לביטחון פנים, עמר בר-לב, מקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה יש לקבוע תבחינים למתן רישיון נשיאת נשק פרטי בחקיקת משנה. בכך, הציג השר בר-לב את עמדה הפוכה לעמדת קודמו בתפקיד, אמיר אוחנה. בהודעת הפרקליטות נמסר שבהתאם להחלטה החדשה של השר, גורמי המקצוע במשרד לביטחון פנים יחלו בזמן הקרוב להכין טיוטת תבחינים שאפשר יהיה להעלות בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. לגבי נשק אבטחה המשיך השר החדש במדיניות של קודמיו, והחליט להאריך את ההיתר שניתן למאבטחים לקחת איתם את הנשק הביתה.


הדיון האחרון בעתירה נערך ב-13.4.2022. קדמה לו הודעה של המדינה שהיא מתכוונת לקדם שינויי חקיקה לגבי שני הסעדים שביקשנו: היא התחייבה להביא את התקנות הקובעות את התבחינים לרישוי נשק לאישור ועדת ביטחון הפנים עד לסוף מושב הכנסת; והודיעה שהיא מתכוונת לקדם בתוך חודשיים תיקון חקיקה כך שבמקום הוראה מנהלית, השר יוכל להוציא צו שמתיר למאבטחים לקחת את הנשק באישור ועדת ביטחון הפנים. ב-27.4.2022 ניתן פסק דין שמעגן את ההתחייבויות של המדינה ומוחק את העתירה.


בג"ץ 8451/18 האקדח על שולחן המטבח - אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה נ' השר לביטחון פנים

עו"ד: אן סוצ'יו (האגודה לזכויות האזרח), ענת טהון אשכנזי ונטע לוי (איתך-מעכי), סמדר בן נתן


החלטה, 18.10.2020

החלטה, 15.2.2021 (צו על תנאי)

פסק הדין, 27.4.2022הודעות לעיתונות:

על הגשת העתירה, נובמבר 2018קישורים:


למה להוסיף עוד כלי נשק פרטיים למרחב הציבורי? עו"ד דבי גילד-חיו מהאגודה מתנגדת להקלות בתבחינים לנשיאת נשק, שרק יוסיפו עוד אלימות. כאן11, אוקטובר 2021


חזרה לאחריות ומדיניות מונעת: מדיניות כלי ירייה אזרחיים בישראל, נייר עמדה של קואליציית "האקדח על שולחן המטבח" , אוקטובר 2021

צמצום נשק במרחב הציבורי – צמצום התבחינים והגברת הפיקוח, נייר עמדה של קואליציית "האקדח על שולחן המטבח" , אוגוסט 2021קואליצית ״האקדח על שולחן המטבח״ מורכבת מהארגונים: ״אשה לאשה״ – מרכז פמיניסטי בחיפה; ״איתך-מעכי״ – משפטניות למען לצדק חברתי; האגודה לזכויות האזרח בישראל; שדולת הנשים בישראל; כולן – קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל; פרופיל חדש; רופאים לזכויות אדם; ארגון משפחות נרצחים ונרצחות; נע"ם; – נשים ערביות במרכז נשים נגד אלימות.

Comments


bottom of page