top of page

אקדח לכל אזרח? רפורמה ברישוי כלי נשק

בצל העלייה החדה במספר הנשים הנרצחות ב2018, קואליציית ״האקדח על שולחן המטבח״, שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, עתרה ב-29.11.2018 לבג״ץ נגד הרפורמה המתוכננת ברישוי כלי נשק. הרפורמה שגיבש השר לביטחון פנים דאז, גלעד ארדן, מבקשת להביא להרחבה מסיבית של הזכאות לרישיון נשק אזרחי, ומהווה סכנה של ממש לשלום הציבור ולביטחונו.

על פי התבחינים (קריטריונים) החדשים שגיבש השר, כל אדם ששירת בצבא ועבר הכשרה קרבית (רובאי 07 ומעלה), אף אם עברו 50 שנים מאז שסיים את שירותו הצבאי, זכאי לקבל לרשותו כלי ירייה (בכפוף לאישור בריאותי ומשטרתי ובהתאם לתנאי סף). מהלך זה עשוי להגדיל באופן חסר תקדים ובלתי סביר את מספרם הפוטנציאלי של האזרחים בעלי רישיון לנשק בכ-600,000 איש נוספים.

לפי השוואה בינלאומית שמוצגת בעתירה, 40% מתוך כלל מקרי הרצח בישראל בוצעו באמצעות כלי ירייה, לעומת 28% בממוצע במדינות ה-OECD. ואכן, במשך למעלה מעשרים שנה אומצה בישראל מדיניות מצמצמת בהתאם, וניתן נשק רק לאוכלוסיות שיש להן צורך ספציפי בכך. עוד עולה מהממצאים המובאים בעתירה כי נשק במרחב הציבורי מגביר את הסיכון לחיי נשים פי 5%-3%.

בעתירה טענו הארגונים שהרפורמה של השר לביטחון פנים התקבלה ללא ביסוס עובדתי כלשהו, ללא דיון ציבורי או פרלמנטרי הולם, ותוך התעלמות מעובדות ונתונים וממסקנותיהן של אינספור ועדות, דוחות מבקר המדינה ודוחות משרד הבריאות שנכתבו בדם בשלושת העשורים האחרונים, ושמצדדים בצמצום הנגישות לנשק במרחב הציבורי. הקואליציה גם שללה את הנחת היסוד שעליה הושתתה רפורמת ארדן, ולפיה אזרחים חמושים תורמים לביטחון הציבור. נוסף על ביטול התבחינים החדשים ביקשו הארגונים גם לבטל את הוראת השעה ממאי השנה, המתירה למאבטחים לשאת את נשק האבטחה מחוץ לשעות העבודה.


ב-15.2.2021 הוציא בית המשפט צו על תנאי בעניין שניים מהסעדים שהתבקשו בעתירה: עיגון התבחינים (קריטריונים) למתן רישיון לנשק פרטי בחקיקת משנה, וביטול הוראת השעה המתירה למאבטחים לקחת את הנשק שלהם מחוץ למקום ולשעות העבודה.


ב-22.7.2021 הודיעה הפרקליטות לבג"ץ כי השר החדש לביטחון פנים, עמר בר-לב, מקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה יש לקבוע תבחינים למתן רישיון נשיאת נשק פרטי בחקיקת משנה. בכך, הציג השר בר-לב את עמדה הפוכה לעמדת קודמו בתפקיד, אמיר אוחנה. בהודעת הפרקליטות נמסר שבהתאם להחלטה החדשה של השר, גורמי המקצוע במשרד לביטחון פנים יחלו בזמן הקרוב להכין טיוטת תבחינים שאפשר יהיה להעלות בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. לגבי נשק אבטחה המשיך השר החדש במדיניות של קודמיו, והחליט להאריך את ההיתר שניתן למאבטחים לקחת איתם את הנשק הביתה.


הדיון האחרון בעתירה נערך ב-13.4.2022. קדמה לו הודעה של המדינה שהיא מתכוונת לקדם שינויי חקיקה לגבי שני הסעדים שביקשנו: היא התחייבה להביא את התקנות הקובעות את התבחינים לרישוי נשק לאישור ועדת ביטחון הפנים עד לסוף מושב הכנסת; והודיעה שהיא מתכוונת לקדם בתוך חודשיים תיקון חקיקה כך שבמקום הוראה מנהלית, השר יוכל להוציא צו שמתיר למאבטחים לקחת את הנשק באישור ועדת ביטחון הפנים. ב-27.4.2022 ניתן פסק דין שמעגן את ההתחייבויות של המדינה ומוחק את העתירה.


בג"ץ 8451/18 האקדח על שולחן המטבח - אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה נ' השר לביטחון פנים


עו"ד: אן סוצ'יו (האגודה לזכויות האזרח), ענת טהון אשכנזי ונטע לוי (איתך-מעכי), סמדר בן נתן


העתירה


תגובה מטעם המדינה, מאי 2019


הודעה מעדכנת מטעם המדינה, יוני 2020


תגובת העותרות ובקשה לצו על תנאי ולצו ביניים, יוני 2020


הודעה מעדכנת מטעם המדינה, אוקטובר 2020

הודעה מטעם השר לביטחון פנים, אוקטובר 2020


החלטה, 18.10.2020


תגובת העותרות להודעת המדינה, פברואר 2021


הודעה מעדכנת מטעם המדינה, פברואר 2021


החלטה, 15.2.2021 (צו על תנאי)


תצהיר תשובה משלים מטעם המדינה, יולי 2021


מענה לבקשה לפרטים נוספים, ספטמבר 2021


בקשה [נוספת] של העותרים לפרטים נוספים, ספטמבר 2021


עיקרי טיעון מטעם העותרות, אפריל 2022


פרוטוקול הדיון, 13.4.2022


פסק הדין, 27.4.2022הודעות לעיתונות:


נתונים חדשים: כ-60% מהמאבטחים לוקחים את נשק העבודה הביתה, אוקטובר 2021


בעקבות עתירתנו: הקריטריונים לנשיאת נשק אזרחי יוסדרו בחקיקה, יולי 2021


עוד מוות מיותר כתוצאה ממדינות הנשק המתירנית, ינואר 2020


בשמונה חודשים: כ-4,000 בני אדם קיבלו רישיון נשק, מאי 2019


על הגשת העתירה, נובמבר 2018


הקריטריונים החדשים של ארדן: אקדח לכל אזרח?, אוקטובר 2018קישורים:


למה להוסיף עוד כלי נשק פרטיים למרחב הציבורי? עו"ד דבי גילד-חיו מהאגודה מתנגדת להקלות בתבחינים לנשיאת נשק, שרק יוסיפו עוד אלימות. כאן11, אוקטובר 2021


יאיר אלטמן, בג"ץ מחק את העתירה לצמצום הענקת רישיונות לנשק, ישראל היום, 29.4.2022


תמר בן דוד, המדינה התחייבה: הפיקוח על רישיונות לנשק פרטי יועבר לכנסת, שיחה מקומית, 13.4.2022


חזרה לאחריות ומדיניות מונעת: מדיניות כלי ירייה אזרחיים בישראל, נייר עמדה של קואליציית "האקדח על שולחן המטבח" , אוקטובר 2021


צמצום נשק במרחב הציבורי – צמצום התבחינים והגברת הפיקוח, נייר עמדה של קואליציית "האקדח על שולחן המטבח" , אוגוסט 2021


משה גורלי, האקדח על שולחן בג"ץ: צו על תנאי בעתירה לצמצום כלי נשק, כלכליסט, 21.2.2021


יעל פרידסון, בג"ץ על חוק כלי הירי: "ככל שיש יותר נשק בחוץ יש סיכוי שייעשה שימוש לא ראוי", 14.2.2021, ynetקואליצית ״האקדח על שולחן המטבח״ מורכבת מהארגונים: ״אשה לאשה״ – מרכז פמיניסטי בחיפה; ״איתך-מעכי״ – משפטניות למען לצדק חברתי; האגודה לזכויות האזרח בישראל; שדולת הנשים בישראל; כולן – קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל; פרופיל חדש; רופאים לזכויות אדם; ארגון משפחות נרצחים ונרצחות; נע"ם; – נשים ערביות במרכז נשים נגד אלימות.

bottom of page