top of page

מכירים מישהי/ו שמגיע לו פרס?

המליצו על מועמדים.ות לאות זכויות האדם לשנת 2021!

אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצוויג ז"ל

מדי שנה מעניקה האגודה לזכויות האזרח את אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצוויג לאדם או לארגון שתרמו תרומה מיוחדת לקידום זכויות האדם בישראל. הזוכים נבחרים על ידי ועדה בלתי תלויה.

חברי ועדת האות: פרופ' ח'אולה אבו בכר, פרופ' יוסי דהאן ועו"ד לילה מרגלית.


האות לשנת 2021 יוענק במתכונת מיוחדת, במסגרת חגיגות היובל להקמת האגודה לזכויות האזרח שנציין ב-2022. מתוך תפיסת המאבק על זכויות האדם כמשימה מתמשכת העוברת מדור לדור, כמירוץ שליחים שבו הלפיד מועבר מפעילות ופעילים ותיקים לצעירים, האות לשנת 2021 יחולק לשניים:


אות מפעל חיים: לאדם שפעל.ה לקידום זכויות האדם במשך עשורים, שהיה/היתה ממיסדי המאבק בתחום פעילותו. בבחירת הזוכה יינתן דגש להנחת יסודות, פיתוח כלים ובניית קהילה, שאפשרו את המשך המאבק לאורך השנים.


אות דור העתיד: לאדם שפועל.ת בשנים האחרונות לקידום זכויות האדם בתחום חדש יחסית. בבחירת הזוכה יינתן דגש להעלאה אפקטיבית של נושא חדש לשיח הציבורי, ולפיתוח כלים או שימוש בכלים ייחודיים למאבק על זכויות האדם במאה ה-21.


איך ממליצים? פשוט מורידים את הטופס המתאים: הצעת מועמד.ת לאות מפעל חיים / הצעת מועמד.ת לאות דור העתיד (שימו לב, הטופס הוא מסמך word שיורד אוטומטית למחשב), ממלאים אותו ושולחים למייל: taldahan@acri.org.il, עד לתאריך 31.1.2022.


אפשר להציע מועמדים.ות לאחד מהאותות או לשניהם.

אפשר לשוב ולהגיש המלצות על מועמדות.ים שהוצעו בעבר.Comments


bottom of page