top of page

בג"ץ: על המדינה לנמק את השימוש במערכת המעקב "עין הנץ"


אילוסטרציה
© Nikolai Fominykh | Dreamstime.com

בג"ץ הוציא הבוקר (11.12022) צו על תנאי בעתירת האגודה ולזכויות האזרח ועמותת פרטיות ישראל בעניין מערכת "עין הנץ" למעקב אחר נהגים. הצו מורה למשטרת ישראל לנמק מדוע לא תחדל מלהשתמש במערכת עד שהשימוש בה יוסדר בחקיקה מתאימה. להחלטה יש חשיבות דרמטית לא רק לעניין "עין הנץ" אלא לשורה של טכנולוגיות מעקב, שרשויות השלטון מכניסות לשימוש מבלי שקיבלו מהכנסת אישור חקיקתי לפגיעה בפרטיות האזרחים.


מערכת "עין הנץ" מצלמת ומזהה כלי רכב ונהגים שחולפים בכל רחבי הארץ באמצעות פיענוח לוחיות הרישוי, ואוגרת את המידע. בעתירה נטען שמדובר במנגנון מעקב קיצוני, שמאפשר למשטרה לקבל בלחיצת כפתור מידע פרטי רגיש על מיקומם של האזרחים הנוסעים בכבישי הארץ בזמן אמת, ואף לחזור "במנהרת הזמן" כדי לשחזר את מקום הימצאו של אדם, את מסלול תנועתו, ומפגשים שקיים עם אחרים.


המערכת פועלת כבר למעלה משמונה שנים מבלי שהמשטרה טרחה להעביר חקיקה שתסמיך אותה לפגוע בזכות לפרטיות, בחופש התנועה ובזכויות יסוד נוספות. בדיון שקיים בעתירה בחודש מאי האחרון הורה בג"ץ למדינה לקדם חקיקה מסמיכה ולהגיש הודעות עדכון על התקדמות הליכי החקיקה. בעקבות זאת המדינה פרסמה תזכיר חוק, אבל למרבה ההפתעה היא לא הסתפקה בהסדרה של "עין הנץ" והוסיפה ליוזמת החקיקה הוראות הנוגעות לשימוש עתידי במערכות מעקב מורכבות ופולשניות לאין ערוך מ"עין הנץ", לרבות טכנולוגיה של זיהוי פנים.


בתגובה שהגשנו לבית המשפט לפני כחודש טענו שהניסיון לדחוס אל תוך החקיקה המוצעת הסמכה גורפת לשימוש במגוון של טכנולוגיות מעקב מצולם, מסרבל את הליך החקיקה, וצפוי להאריך אותו עוד זמן רב חרף הצורך הדחוף לעגן ולתחום בחקיקה מסמיכה את השימוש שהמשטר עושה כבר שנים ב"עין הנץ" בניגוד לדין. עוד נטען שהתנהלות המשטרה נסמכת על ההנחה השגויה, שעליה היא מצהירה השכם והערב, ושלפיה השימוש בעין הנץ הוא חוקי.


לטענה זו יש חשיבות מיוחדת בכל המשפטים הפליליים שמתנהלים בימים אלה ושבהם מוגשות ראיות שהופקו ממערכת עין הנץ. המשטרה טוענת שהראיות הללו קבילות תוך הפניה לכך שבית המשפט לא הוציא צו על תנאי בעתירה ולמעשה "אישר למשטרה להמשיך ולעשות שימוש במערכת באופן בו היא עושה בה שימוש כיום". לאור זאת ביקשו עורכי הדין אן סוצ'יו ואבנר פינצ'וק מהאגודה שבית המשפט יקדם את הדיון בעתירה ויוציא צו על תנאי, והצו כאמור הוצא היום.
bottom of page