top of page

לאיבה אין עתיד ולשלום אין תחליף


לאיבה אין עתיד ולשלום אין תחליף. אולי זה סמלי שהשנה שלושת החגים פסח, רמדאן ופסחא חלים במקביל. מי ייתן ושלושת חגים אלה ישתלבו לשרשרת אחת של תקוות ושאיפות לעתיד טוב יותר לכולנו. אני מאחל לכולנו שנזכה – יהודים, מוסלמים ונוצרים – לחירות איתנה ולימים טובים שיישאו בחובם שלום, שלווה, צדק חברתי וקיום בכבוד. סמי מיכאל, נשיא האגודה לזכויות האזרח

חברות וחברים יקרים,

חג הפסח מזוהה מצד אחד עם ערכי החירות, ומצד שני עם הסולידריות והערבות ההדדית. אחת המצוות החשובות ביותר בחג זה היא פתיחת ביתנו לרעבים ולחסרי ישע, לפי שכָּל דִכְפִין - יֵיתֵי וְיֵיכֹל, כָּל דִצְרִיךְ - יֵיתֵי וְיפְסַח.

יוקר המחייה המכביד שמאמיר, משבר הדיור הקשה שמחמיר והפערים החברתיים-כלכליים המעמיקים למגינת הלב מעלים את שיעור העוני בחברה.

דווקא בחג זה, המתח הכלכלי לצד המתח הלאומי מחייבים אותנו לחשבון נפש: להזכירנו כי עלינו להיות קשובים וערבים לנזקקים; להזהירנו פן ידבק בנו חטא האדישות והאטימות כלפי הנואשים לעזרה בין אם הם בקרבנו, בין אם הם שכנינו ובין אם הם אלה הבאים מרחוק ומידפקים על דלתנו; בחג החירות עלינו לחקוק בזיכרוננו שכולנו היינו פליטים, אשר תמיד נשאנו את עינינו למקום מבטחים ולהגשמת חירותנו.

מצער להיווכח שחלק לא מבוטל מהחברה הישראלית מתעלם מחירותו של השכן הפלסטיני. שכנות היא שותפות גורל, ולפיכך אין חירות איתנה שעה שהשכן סובל מכיבוש, דיכוי ורעב. אין תחושת בטחון כל עוד השכן חסר-בטחון. בתנאים אלה, הלוא די באדם אחד חמוש באקדח כדי לערער את בטחונו של עם שלם. עצמאות קיימת ושרירה שעה שהיא מנת חלקם של שני העמים משני עברי הגבול. הקצאת משאבים אדירים למלחמה הן פה והן שם לא תועיל במאומה ואך תעמיק עוני, משטמה ויריבות נצחית בקרב שני הצדדים.

לאיבה אין עתיד ולשלום אין תחליף.

אולי זה סמלי שהשנה שלושת החגים פסח, רמדאן ופסחא חלים במקביל. מי ייתן ושלושת חגים אלה ישתלבו לשרשרת אחת של תקוות ושאיפות לעתיד טוב יותר לכולנו.

אנו – צוות האגודה, על עובדיה, חבריה ומתנדביה – עושים כמיטב יכולתנו למען שמירה על הערכים ההומאניים, על זכויות בסיסיות, על ערכי הסולידריות שמדור לדור היו ערובה לקיומנו.

אני מאחל לכולנו שנזכה – יהודים, מוסלמים ונוצרים – לחירות איתנה ולימים טובים שיישאו בחובם שלום, שלווה, צדק חברתי וקיום בכבוד.

פסח, רמדאן ופסחא מבורכים.

סמי מיכאל

נשיא האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page