top of page

לפנות את התחנה המרכזית בתל אביב עד שנת 2023

האגודה לזכויות האזרח יחד עם חברת מועצת עיריית תל אביב שולה קשת, יו"ר הוועד המקומי של שכונת נווה שאנן, חברי מועצה ופעילים במטה המאבק לפינוי התחנה המרכזית, וארגון מגמה ירוקה, עתרו ב-27.4.2022 לבית המשפט המחוזי בתל אביב. העותרים דרשו לקיים את המתווה לפינוי התחנה המרכזית עד לשנת 2023, שעליו הוסכם בין עיריית תל אביב ושורה של משרדי ממשלה בהובלת משרד התחבורה, או לחתום על מתווה חלופי שיבטיח את פינוי התחנה עד למועד זה.


בעתירה צוין כי התחנה המרכזית בתל אביב, הממוקמת בלב שכונת מגורים, היא המפגע המרכזי במטרופולין תל אביב ומפגע זיהום האוויר החמור ביותר בישראל. חברת הניהול של המתחם מזניחה את המקום, שסובל מליקויים חמורים שאף הובילו להוצאת צו סגירה בשל ליקויי בטיחות. המבנה וסביבתו מהווה מוקד לפשיעה, סחר בסמים וזנות ומטרדי רעש ולכלוך.


על פינוי התחנה כבר הוחלט במסגרת תכנית המתאר של תל אביב אך הפינוי מותנה בהקמת מסופי קבע חלופיים, שצפויים להיפתח רק בשנת 2040. במהלך שנת 2021 הבינו כלל הגורמים שלא ניתן להמשיך ולקיים את התחנה לתקופה כה ממושכת תוך המשך הפגיעה בשכונה כולה וסיכון בריאות התושבים, וגובש מתווה לפינוייה עד לשנת 2023. עם זאת, באופן תמוה וחד צדדי, החליט ראש העירייה לסגת ברגע האחרון מהסיכומים בטענה שאחד המסופים החלופיים פוגע באתר טבע עירוני. המשרד להגנת הסביבה לא הסכים לטענה זו.


בעתירה נטען כי "בשל התנהלותו התמוהה של ראש העירייה נגזר על תושבי המקום לחיות לצד המפגע הקשה עוד שנים רבות וארוכות, ובריאותם בסכנה, כאשר ברור כיום שיש חלופה אפשרית וישימה לפינוי מהיר של התחנה".


בעקבות הגשת העתירה משרד התחבורה ועיריית תל אביב-יפו חתמו על הסכם עקרונות, שבמסגרתו עד לשנת 2023 תפונה 50% מהתחבורה הציבורית בתחנה המרכזית החדשה. כמו כן, משרד התחבורה הצהיר בדיון בבית המשפט כי הוא מקדם בוועדה לתשתיות לאומיות תכנית לפינוי התחנה עד 2026. עם זאת, בדיון שהתקיים ב-7.9.2022 בבית המשפט התברר כי בין העירייה למשרד התחבורה לא נחתם עדיין הסכם לשלב ב' של פינוי התחנה, ואף כי בעירייה לא התקבלה לעת עתה החלטה לפנות את התחנה באופן מלא. לצד זאת העירייה התחייבה לא להתנגד לתכנית שהגיש משרד התחבורה לות"ל.


לאור ההישג של ההחלטה לפינוי שלב א' של התחנה, החליטו העותרים למחוק את העתירה. יחד עם זאת, העותרים מסרו כי ככל שלא תרשם בחודשים הקרובים התקדמות לחתימה על הסכם נוסף, לפינוי מלא של התחנה, תישקל הגשת עתירה חדשה.עת"מ 51236-04-22

עו"ד: גיל גן-מור
הודעות לעיתונות:
קישורים:

Comments


bottom of page