לאפשר לתושבים בדווים לעדכן את מענם לשם השבט

אזרחים ותושבים בדווים המתגוררים בכפרים לא מוכרים זכאים לרשום את המען שלהם בהתאם לשם השבט, וזאת מכוח תקנה 6 לתקנות מרשם האוכלוסין (רישום מען). אולם רשות האוכלוסין וההגירה המסרבת מזה שנים רבות לפעול בהתאם לתקנה: היא מסרבת לשנות את כתובתם של מי שעברו או חזרת להתגורר בכפר לא מוכר בנגב, ומותירה את כתובת המגורים שלהם במען שאינו עדכני. ב-17.5.2022 עתרנו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נגד רשות האוכלוסין וההגירה בדרישה לחדול מהתנהלות זו, ולקבל הודעות על שינוי מען מיישוב מוכר אל שם של שבט. העתירה הוגשה בשמם של תושבים בדווים המתגוררים בכפרים לא מוכרים, האגודה לזכויות האזרח והמועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים.


בעתירה פורטו הקשיים שבהם נתקלים אזרחים ותושבים שכתובתם אינה מעודכנת, בין היתר ברישום ילדיהם להסעות, בקבלת שירות רפואי בקופות החולים ובקבלת דברי דואר. נטען כי רשות האוכלוסין וההגירה פועלת בחוסר סמכות ובניגוד לחובותיה כרשות מינהלית המחויבת לתת שירות במהירות וביעילות. עוד נטען כי מדיניות זו פוגעת בזכויות האזרחים והתושבים לקבל שירותים חיוניים, ואף נוגדת את האינטרס הציבורי, שמחייב שהמען הרשום יהיה המען המעודכן שבו מתגורר התושב בפועל. עוד נכתב בעתירה כי קשה להשתחרר מן הרושם, שמדיניות זו נובעת משיקולים זרים וטומנת בחובה תכלית פסולה - להקשות על האזרחים הבדואים לחזור אל מקום מגוריהם בכפרים הלא מוכרים או למנוע מבני זוג לעבור להתגורר עם מי שגר בכפר לא מוכר.עת"מ 37022-05-22 אבו עסב נ' רשות האוכלוסין וההגירה - משרד הפנים

עו"ד: עביר ג'ובראן דכוור


העתירהקישורים:


בר פלג, בניגוד לתקנות, המדינה מסרבת לעדכן כתובת של בדואים שעברו לכפר לא מוכר, הארץ, 11.11.2021