top of page

פיצויים לעובדים.ות בעקבות מבצע "עלות השחר"


יירוטי כיפת ברזל בעת מבצע "עלות השחר"
יירוטי כיפת ברזל בעת מבצע "עלות השחר". צילום: יוסי זמיר, שתיל-סוטוק

ב-10.8.2022 פנינו לוועדת הכספים יחד עם ארגוני פורום זכויות עובדים, בעניין פיצוי עובדות ועובדים שנאלצו להיעדר מהעבודה בעת מבצע "עלות השחר" ובימים שקדמו לו. ביקשנו שיבחנו לעומק את ההסדר המוצע לפיצוי העובדים.ות, ושיכניסו בו את השינויים הנדרשים להבטיח את זכויותיהם של כלל העובדים והעובדות שנפגעו בשל שעת החירום.


בפנייה ציינו עורכי.ות הדין אסנת זיו מאיתך-מעכי, אלעד כהנא מקו לעובד וודבי גילד-חיו מהאגודה לזכויות האזרח, כי ההסדרים לפיצוי עובדים בעקבות הכרזה על שעת חירום הקיימים זה שנים, ומוצעים גם כעת, הם בעייתיים, אינם מפצים את העובדים בזמן אמת על הפסדיהם, ובעיקר מזניחים את העובדים המוחלשים ביותר – מי שמועסקים במשרות חלקיות, עובדים שעתיים, עובדים במשרות זמניות וכיו"ב.


במכתב מוצעות הצעות לפיצוי ראוי והוגן של העובדים, ובהן:

  • תשלום פיצוי ללא תלות בימי חופשה או בתקופת העסקה

  • פיצוי גם בטווח מעל 40 ק"מ במקומות שבהם נסגרו מסגרות חינוך

  • להבטיח תשלום לעובדות אצל מעסיקים קטנים ולעובדות במשק בית, שאין להן תלוש משכורת, על פי רישומי ביטוח לאומי או הצהרת המעסיקים

  • להקים מנגנון בדיקה ופיקוח שיבטיח שמעסיקים שחייבו עובדים לעבוד בזמן שעת החירום, יוזהרו וייענשו בגין כך

  • עבודה במפעלים חיוניים או מפעל למתן שירותים קיומיים: בנוסף לפיצויים כאמור לעיל, אנו קוראים לוועדה לדאוג. להוסיף לשכרם הרגיל של עובדים ועובדות שמגויסים לעבודה במפעלים חיוניים פיצוי בבחינת "תוספת סיכון".Commentaires


bottom of page