top of page

עדכוני חקיקה: זכויות האדם תחת מתקפה


עדכוני חקיקה: זכויות האדם תחת מתקפה

לנוכח האיומים על הדמוקרטיה בישראל הצפויים מצד הכנסת החדשה והממשלה המסתמנת, אנו נעדכן באופן שוטף על דיונים בכנסת הנוגעים לזכויות אדם ונתרכז במיוחד ביוזמות שעלולות לפגוע בדמוקרטיה.


השבוע ובשבוע הבא הכנסת דנה ותדון בעיקר בארבעה תיקוני חקיקה שהשותפות הקואליציונית להקמת הממשלה הציבו כתנאי לכניסתן לממשלה. למרות שמדובר בשינויים חוקתיים, שיש להם השלכות משמעותיות ודרמטיות על הדמוקרטיה, על שלטון החוק ועל זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים, הכוונה היא להעביר אותם במהירות רבה, באופן שלא יאפשר דיון עומק במשמעויות ובסכנות. להלן עמדת האגודה לזכויות האזרח בנוגע לשתיים מההצעות.


הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 ("חוק בן גביר")

הצעת החוק מבקשת לשנות את האיזון העדין שקיים בחוק בין השר לביטחון פנים לבין מפכ"ל המשטרה, ולהרחיב את סמכויות השר על חשבון המפכ"ל.


עמדת האגודה לזכויות האזרח: הצעת החוק מסוכנת. היא מכרסמת בעצמאות המשטרה ובאי התלות שלה, מקלה על שחיתות שלטונית, וצפויה לערער את אחד מהיסודות של מבנה הדמוקרטיה בישראל – העיקרון שלפיו אכיפת החוק נעשית באופן שוויוני כלפי כולם. ההצעה מסכנת את זכויות הפרט ועלולה להפוך את המשטרה לכלי בידי השלטון לדיכוי קבוצות מיעוט. לעמדתנו כבר במצב החוקי כיום יש בידי השר די סמכויות שמאפשרות לו לכוון את עבודת המשטרה ולפקח עליה, והוא מעורב באופן משמעותי בהתוויית מדיניות המשטרה.הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) ("חוק סמוטריץ'")

בהתאם להסכם הקואליציוני בין הליכוד לציונות היהודית, ח"כ סמוטריץ' ימונה לשר נוסף במשרד הביטחון, ויועברו אליו הסמכויות הנוגעות לניהול האזרחי של השטחים הכבושים.


עמדת האגודה לזכויות האזרח: ההצעה היא הרסנית מבחינת זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. היא תרוקן מתוכן את סמכויות שר הביטחון לגבי הסוגיות האזרחיות בגדה ומעביר אותן לידי מפלגת הציונות הדתית לטובת קידום אג'נדה של סיפוח. ההצעה למינוי השר היא חלק משורה של סעיפים שעליהם הוסכם בין המפלגות, שעתידים להכתיר את יו"ר הציונות הדתית כשליט בכל הנוגע לגדה המערבית, ולנטרל את האיזונים והבלמים המועטים שעדיין מגנים על זכויותיהם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש הישראלי.コメント


bottom of page